VII Akcja Zbiórki Krwi „Ratuj Życie – Żyj Bezpiecznie” W Harcie

W dniu 28 czerwca 2015 r. w Harcie odbyła się VII edycja akcji „Ratuj życie- żyj bezpiecznie”, podczas której została przeprowadzona zbiórka krwi na której zebrano 26 l krwi.
Została również przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dla dzieci i młodzieży „Bezpieczne wakacje” zakończona konkursem plastycznym dla dzieci oraz ćwiczeniami literackimi w formie rozprawki bądź wywiadu dla młodzieży.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po raz kolejny Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza uczestniczyła w pokazie „Strefa zadymienia”.

Pokaz ten wzbudził duże zainteresowanie, a zarazem podziw dla małych strażaków, którzy wykazali się sporymi umiejętnościami.
Do akcji włączyli się mieszkańcy Harty oraz okolicznych miejscowości, jak również strażacy z powiatu rzeszowskiego, przeworskiego, leżajskiego a były to jednostki OSP Sietesz , OSP Ulanica , OSP Bartkówka , OSP Wola Zarczycka , OSP Górno , OSP Wola Rafałowska , OSP Hyżne , OSP Dynów , OSP Wierzawice , OSP Dylągówka , OSP Brzezówka , OSP Wólka Hyżneńska , OSP Laskówka , OSP Łubno , OSP Dynów , OSP Dynów Przedmieście, OSP Łubno W czasie akcji zostało zebranych 26 litrów krwi.
Dzięki dobrej współpracy z Panem Starostą Rzeszowskim J. Jodłowskim swoją obecnością zaszczycili nas strażacy ze Słowacji Vice Burmistrzem miasta Świdnik oraz delegacja strażaków z Węgier z zaprzyjaźnionego miasta Ujfeherto na czele z komendantem Imre Aranyos.

Tegoroczna Akcja połączona była z uroczystością nadania i poświęcenia sztandaru dla SHDK RP Klubu HDK „Nadzieja” przy OSP Harta. Uroczystą Mszę św. w Kościele Parafialnym w Harcie odprawił i dokonał poświęcenia sztandaru Kapelan Powiatowy ks. J. Książek w asyście Proboszcza Parafii ks. M. Rybki.
Po Mszy św. na placu Remizy na maszt została wciągnięta flaga polska i Orkiestra Dęta pod batutą E. Laski zagrała Hymn Narodowy. Dowódcą uroczystości był Prezes Osp Harta Artur Szczutek. Kolejnym elementem uroczystości było przekazanie sztandaru. Poczet sztandarowy w składzie Starosta Powiatu Rzeszowskiego J. Jodłowski , Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego S. Kruczek oraz Sołtys wsi Harta M. Pałac przekazali sztandar Prezesowi SHDK RP T. Ogrodnik i kolejno prezesowi Klubu SHDK Nadzieja przy OSP Harta J. Stochmalowi.
Z tej okazji został wykonany medal okolicznościowy z logiem klubu i Herbem Powiatu Rzeszowskiego.
Glazurnicy, jak co roku, wykonywali prace glazurnicze. Z okazji wstąpienia klubu w nowe struktury wykonali z płytek logo Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej.
Całość imprezy uświetniała Orkiestra Dęta OSP Harta oraz Kapela Ludowa Dynowianie z Dynowa.
Serdeczne podziękowania składam wszystkim dawcom krwi, osobom prywatnym i strażakom oraz tym, którzy nas wspierają finansowo , duchowo i modlitewnie.

Za wspieranie naszych działań składam podziękowanie Urzędowi Marszałkowskiemu, Staroście Powiatu Rzeszowskiego Europosłowi S. Ożogowi, Gminie Dynów , Prezesowi M. Miazdze EKO SMAK Górno, Przewodniczącemu Sejmiku B. Romaniukowi, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, PGE SA Obrót Rzeszów, Kołu Łowieckiemu „Sarenka” w Harcie, Piekarni i Cukierni E. W. Domin w Bachórzu, K. W. Gudyka- Agropol Dynów, Towarzystwu Kultury i Rozwoju Wsi Harta oraz Prezesowi dh. A. Szczutek z prowadzenie części oficjalnej uroczystości.

 

Prezes Klubu SHDK RP ”Nadzieja” przy OSP Harta
Jacek Stochmal

Zdjęcia: W. Balawender, J. Bylicki