Historia Logo

Projekt logo – Anna Potoczny.

Żonkil jest to znak nie tylko wiosny, ale przypomnienie o ludziach, którzy potrzebują naszej pomocy. Jako międzynarodowy symbol nadziei,
pamięci, szacunku a także naszej jedności z osobami cierpiącymi, chorymi, stał się inspiracją w projektowaniu logo kubu HDK „NADZIEJA” przy OSP w Harcie.
Poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamiają nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia.

Kropla krwi – symbol odrodzenia, życia i energii życiowej. Krew jest ogólnie dla witalności, wytrzymałości fizycznej i świadomości, które umożliwiają aktywne życie, czasami jeszcze do seksualności.

SERCE – ŹRÓDŁO ŻYCIA: „Strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia” (Ks. Przypowieści)
Serce symbolizuje miłość, miłość Boga, dobroć, uczucie, szczerość, niewinność, miłosierdzie, współczucie, oddanie, szczodrość, przyjaźń, zgodę, charakter, życie duchowe, zrozumienie, mądrość, intelekt, męstwo, śmiałość, odwagę, prawdę i dobro.

Te trzy, jakże bardzo wymowne symbole zespolone zostały w jedno, stając się już na zawsze wizytówką klubu HDK „Nadzieja”, oddając cały charakter, motywy działania i odzwierciedlając szlachetne cele i bezinteresowność ludzi zrzeszonych w organizacji.