XVI PODKARPACKA ZBIÓRKA KRWI 16.06.2019 r.

 

Wielki szacunek dla wszystkich Honorowych Dawców Krwi, którzy w temperaturze ponad 30 stopni czekali w kolejce, aby podzielić się cząstką siebie i oddać krew.
Już po raz XVI została zorganizowana zbiórka krwi przy Remizie OSP Harta, na której udało się zebrać 24,95 litrów krwi, potencjalnych dawców było 74, a oddało 54 Honorowych Dawców Krwi. Organizatorem akcji był Klub HDK „Nadzieja” przy OSP Harta, Ochotnicza Straż Pożarna w Harcie, Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta oraz RCKiK
w Rzeszowie. Na nasz apel odpowiedziało między innymi 15 jednostek OSP, a były to: OSP Borek Stary , OSP Kielnarowa, OSP Sietesz, OSP Hyżne, OSP Futoma, OSP Harta, OSP Zabratówka, OSP Lipnik, OSP Ulanica , OSP Łubno, OSP Wyręby, OSP Dylągowa, OSP Laskówka, OSP Nozdrzec, OSP Górno. W akcję włączyli się także członkowie naszego klubu, nasi mieszkańcy, mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz Dynowskie Bractwo Motocyklowe „BYK” i Sherwood Riders Jedlicze. Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich Honorowych Dawców Krwi, jednostek OSP za włączenie się w akcję oraz pomoc w organizacji zbiórki krwi dla członków Klubu HDK „Nadzieja”, OSP Harta i TKiR Wsi Harta.
Szczególne podziękowania składam GKd/sPiRPA w Dynowie za wsparcie naszej akcji, a dla Agnieszki Mocha „Zakręt smaków” za przygotowanie nieodpłatnie poczęstunku dla HDK.