VIII KONGRES SHDK RP W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 22.09.2018

W dniu 22 września 2018 r. w Dąbrowie Górniczej odbył się VIII Kongres Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wzięło udział 61 Delegatów z całej Polski. Otwarcia spotkania i przywitania wszystkich uczestników Kongresu dokonał Prezes SHDK RP Tomasz Ogrodnik. Po wybraniu przewodniczącego zebrania omawiano i dyskutowano na kolejnymi punktami porządku obrad. Jednym z punktów obrad było przedstawienie przez Prezesa sprawozdania z działalności SHDK RP za lata 2014 – 2017 r. Na dzień dzisiejszy stowarzyszenie zrzesza 51 klubów w czasie czteroletniej kadencji przyjęto 21 klubów a cztery zostały wykreślone. W ciągu czteroletniej kadencji członkowie stowarzyszenia oddali około 20 tyś litrów krwi.
Kolejnym punktem zebrania był wybór nowego Prezesa ,zarządu oraz Komisji Rewizyjnej . Na Prezesa SHDK RP został ponownie wybrany Tomasz Ogrodnik, skarbnikiem pozostał Darosław Malara i sekretarzem Kamila Sawica. Stanowisko Vice- prezesa objął Wojciech Krełowski i Leszek Nowak.
W Komisji Rewizyjnej przewodniczącym został Piotr Pękalski a członkami zostali Bartłomiej Siwiński ,Andrzej Bugielski i Jacek Matusiak. Na koniec zebrania Prezes Tomasz Ogrodnik przedstawił priorytety działania SHDK RP na kadencję 2018 – 2022 , po czym nastąpiło zamknięcie
VIII Kongresu SHDK RP.