XII Akcja „Ratuj życie – żyj bezpiecznie” 11 czerwca 2017 przy Remizie OSP Harta

Idea honorowego krwiodawstwa święciła po raz kolejny triumfy. W XII zbiórce przebiegającej pod hasłem „Ratuj życie, żyj bezpiecznie” uczestniczyły 73 osoby, 59 oddało krew, co dało 26, 50 ml. W pierwszym półroczu 2017 r. 23 dawców oddało krew w RCKiK w Rzeszowie .

Wszelkie dotychczasowe akcje powiązane są z szeroko pojętą działalnością charytatywną. Stowarzyszenia z Harty, w szczególności OSP, współpracują z Fundacją Pro Spe. Jej założyciel, rodak ks. M.Gierula, zwrócił się o pomoc przy remoncie kościoła na ziemi abchaskiej w Suchumi. Na apel odpowiedziało kilku strażaków. Od tamtej pory z pomocą pośpieszyli kolejni chętni. Ks. Marek Rybka- proboszcz parafii Harta- przychylił się do inicjatywy zorganizowania zbiórki pieniędzy na rzecz parafii w Suchumi. Swoją wdzięczność za wszelkie gesty osobiście mógł wyrazić proboszcz tamtejszej parafii ks. Jerzy Piluś. Ze wzruszeniem wysłuchał dedykowanej mu ,,Barki ‘’ w wykonaniu kapeli ,, Dynowianie ” oraz utworów zaprezentowanych przez kapelę Młoda Harta. Dopełnieniem wszelkich gestów uznania za jego poświęcenie i pracę w wolontariacie było wręczenie portretu namalowanego przez kolegę z zaprzyjaźnionego klubu HDK PCK z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

Znaczący wkład w uświetnienie tej uroczystości mieli glazurnicy, którzy wykonali z płytek logo fundacji Pro Spe i przekazali je na ręce Prezesa ks. M.Gieruli.

Przedstawiciele z firmy Ultramet i Adiam przeprowadzili szkolenie, na którym zaprezentowano nowe technologie. Firmy Atlas dla glazurników przekazała spodnie i koszulki oraz podarowała maskotki- bociany dla dzieci. Swój wkład miała również Firma Rigips fundując dla glazurników koszuli, a dla najmłodszych upominki.

Wydarzenie obfitowało w szereg interesujących przedsięwzięć, a wśród nich dużym powodzeniem cieszyły się konkursy plastyczne zorganizowane przez klub HDK PCK Vita z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

Schematy prawidłowych zachowań przy wypadku zaprezentowali Młodzi Strażacy z Harty. Symulację zdarzenia przeprowadzili już po raz czwarty, a nagrodą za poniesiony trud były statuetki ufundowane przez Prezesa Klubu Sportowego „Orzeł” Harta, Wojciecha Piecha. Przygotowaniem drużyny zajął się dh. Prezes Artur Szczutek i dh. Bogdan Stetko.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za wsparcie XII akcji „Ratuj życie – żyj bezpiecznie” instytucjom, firmom, osobom prywatnym oraz tym, którzy nas wsparli duchowo i fizycznie. Szczególne podziękowania składamy dla Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta, członkom HDK „Nadzieja”, członkom OSP Harta za zaangażowanie i pomoc w przygotowanie i organizację akcji.

Drukowanie
Województwo Podkarpackie partnerem akcji „Ratuj Życie-Żyj Bezpiecznie”
podkarpacie logo


Tekst: E. Hadam
Zdjęcia: Z. Wójcik