SPOTKANIE RADY PREZESÓW I RADY GŁÓWNEJ

W dniu 14.12.2019 po raz czwarty i ostatni w tym roku odbyło sie spotkanie Rady Prezesów i Rady Głównej w Dąbrowie Górniczej. W spotkaniu Honorowych Dawców Krwi uczestniczyło 36 przedstawicieli klubów z terenu całej Polski. W czasie spotkania zostali odznaczeni Honorowi Dawcy miedzy innymi Odznaką Honorową Za Zasługi dla Zdrowia Narodu oraz do Stowarzyszenia HDK RP został przyjęty kolejny klub z 40 – letnią tradycją Klub HDK PGE Turów.
Na spotkaniu omówiono również między innymi sprawy dotyczące funkcjonowania SHDK RP, sprawy wniosków na odznaczenia, terminowości rozliczenia się klubów za rok 2019, promocję krwiodawstwa na terenie całego kraju oraz wiele istotnych i ważnych tematów związanych z Honorowym Krwiodawstwem i działalnością samego SHDK RP i klubów do niego należących. Wysłuchano prezentacji pracy dyplomowej na temat SHDK RP przygotowanej przez Prezesa Klubu Darię Zwierzchowską.
Ustalono również terminy i miejsca spotkań RP i RG SHDK na rok 2020, a są to:
14 Marzec 2020 – Dąbrowa Górnicza
06 Czerwiec 2020 – Śrem
12 Wrzesień 2020 – Harta
12 Grudzień 2020 – Gdynia
N zakończenie Prezes SHDK Tomasz Ogrodnik złożył wszystkim uczestnikom Bożonarodzeniowe Życzenia Świąteczne , a wszyscy Honorowi Krwiodawcy połamali się opłatkiem składając sobie życzenia na wzajem.

Zdjęcia: Julian Michaś i Artur Sawicki