XVII AKCJA RATUJ ŻYCIE ŻYJ BEZPIECZNIE

W dniu 18.08.2019 roku w Harcie obok Domu Strażaka odbyła się kolejna XVII edycja pikniku pod hasłem Ratuj Życie- Żyj Bezpiecznie . Podczas akcji tradycyjnie odbyła się zbiórka krwi , gdzie potencjalnych dawców zarejestrowało się 96 oddało 80 dawców a zebrano 36 litrów krwi bezcennego leku, którego nie można zastąpić żadnym zamiennikiem. Zorganizowane zostały również III Podkarpackie Zawody w Ratownictwie Dzieci i Młodzieży, w których wystąpiło dziewięć zespołów w dwóch kategoriach wiekowych . W kategorii wiekowej 10-13 wystąpiło 3 zespoły, natomiast kategorię wiekową 14-16 reprezentowało 6 zespołów. Podczas zawodów odbył się też pokaz umiejętności ratowniczych w wykonaniu młodzieży z MDP Harta. Zawody i pokazy wsparciem finansowym objęła Fundacja PGE. Ze środków fundacji zrealizowane zostało szkolenie zawodników biorących udział w pokazie i nagrody dla uczestników zawodów. Podczas pikniku swoje stoiska prezentowały również różnego rodzaju instytucje: Fundacja Figaro – Ceramika Harta ,Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej z Przemyśla, III Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej z Rzeszowa ,szeregi Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych reprezentowali glazurnicy z różnych regionów naszego kraju, którzy w trakcie akcji wykonywali z glazury postać patrona Polski Św. Jana Boboli. Również tego dnia została zainaugurowana zbiórka darów dla Polaków mieszkających na Litwie w miejscowości Soleczniki . Rejon Solecznikowski zamieszkuje 80% Polaków, którzy niejednokrotnie znajdują się w nieco gorszej sytuacji materialnej w porównaniu do nas. Przeprowadzono również zbiórkę pieniężną dla Dominika, który potrzebuje ciągłej rehabilitacji , zbiórka została bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców i zaproszonych gości i udało się zgromadzić środki finansowe, które pomogą potrzebującemu Dominikowi. Piknik swoim występem uświetniła orkiestra dęta ze stolicy Ukrainy Kijowa, która pokazała swoje wielkie umiejętności muzyczne za co została nagrodzona gromkimi brawami. Miejscowość Hartę można było podziwiać z Kolejki „Strzała Południa”, która wszystkich chętnych zabierała do swoich wagonów i obwoziła po wiosce. Podziękowania za pomoc finansową i rzeczową w zorganizowaniu akcji należą się dla: Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Rzeszowie, Grupa Ratownictwa PCK Przemyśl, Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych, Koło Łowieckie „Sarenka”, firmy Ceresit, firmy Worbud, firmy Rigips, firmy Ultrament, firmie Tubądzin Kancelarii Prezydenta RP za ufundowanie nagród rzeczowych dla zawodników pierwszych trzech miejsc w obydwu kategoriach wiekowych w zawodach w ratownictwie , Fundacji PGE za wsparcie finansowe całych zawodów i pokazu. Organizatorzy składają szczególne podziękowania dla Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie przekazują cząstkę siebie osoba potrzebującym. Za ich poświęcony czas i wyczekiwanie w długiej kolejce do oddania krwi. Bardzo serdecznie dziękujemy także Wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom za propagowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa.

Jednostki biorące udział:

OSP Kielnarowa

OSP Futoma

OSP Dubiecko

Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej 

OSP Zabratówka

OSP Grzegorzówka

OSP Nozdrzec

OSP Pogwizdów Stary

OSP Hyżne

OSP Borek Stary

OSP Wyręby

OSP Piątkowa

OSP Dylągówka

OSP Wierzawice

OSP Górno

OSP Ulanica

OSP Łubno