Zebranie walne klubu SHDK RP „Nadzieja” przy OSP Harta

W dniu 13.03.2016 r., w Remizie miejscowej Jednostki, odbyło się zebranie Klubu SHDK RP „Nadzieja” działającego przy OSP Harta. Po przywitaniu zaproszonych gości i członków klubu przedstawiono sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe za rok 2015 i plan pracy na rok 2016. W planie na rok 2016 z działalności klubu przewiduje się zorganizowanie trzech zbiórek krwi oraz udział naszego klubu, jako współorganizatora, w spotkaniu z okazji 75 rocznicy śmierci M.M. Kolbego pod hasłem Maksymilianalia – Niepokalanów, które odbędą się 8 października 2016 r. Uroczystość uświetni Orkiestra Dęta z OSP Harta.

Swoją obecnością na Walnym Zebraniu zaszczycili nas Radny Powiatu Rzeszowskiego K. Krzysztof, Przewodnicząca Rady Gminy Dynów B. Skiba, Delegacja GKds. PiRPA na czele z przewodniczącą  L. Bachurską, Dyrektor Gminnej Biblioteki M. Kaczor, Przewodniczący Rady Sołeckiej B. Stetko  wraz z członkami Rady Sołeckiej w osobach J. Ryś, J.Wilk, B. Potoczny i W. Piech, Delegacja  TKiRW Harta, Prezes Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie W. Walat, Prezes Klubu Sportowego Orzeł  Harta W. Piech, Stanisław Micał, K.W Gudyka, A.W Domin, J.Banat  oraz członkowie Klubu „Nadzieja”.

Gorące podziękowania za pomoc finansową, duchową, modlitewną oraz za czynną pomoc przy organizacji zbiórek kieruję  do:

 • Biura Poselskiego Euro posła Stanisława Ożoga
 • Urzędu Marszałkowskiego
 • Pana Wicemarszałka Bogdana  Romaniuka
 • Starosty Powiatu Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego
 • Gminy Dynów
 • Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie (pomoc w organizacji konkursu na wykonanie kalendarza pod hasłem „Krew Darem Życia” )
 • Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • PGE Spółka  Z.O.O oddział w Rzeszowie
 • Stanisława Micała
 • Prezesa Oficyny Wydawniczej Pobitno Wiktorii Helwin
 • Prezesa Stowarzyszenia Opieki Nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie Wiesława Walata
 • Wacława Balawendra
 • Piotra Hadama
 • Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie
 • Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta
 • Ochotniczej Straży Pożarnej
 • Krystyny i Wiesława Gudyków
 • Agnieszki i Wiesława  Domin
 • Elżbiety i Wiesława Domin

 

Składam również serdeczne podziękowania dla Pani Czesławy Domin i koleżanek z klubu, za przygotowanie poczęstunku.

Działalność naszego klubu jest możliwa  dzięki  pomocy różnych organizacji, ludzi dobrej woli, instytucji i firm prywatnych.

 

>>>Kliknij tutaj aby pobrać sprawozdanie z działalności klubu SHDK RP „Nadzieja” przy OSP Harta z 2015 roku<<<