Konkurs plastyczny „Krew darem życia” SHDK RP 2016

Klub Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej „Nadzieja” przy OSP w Harcie przy współpracy z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Dynowie z/s w Bachórzu zorganizowali konkurs dla dzieci Szkół Podstawowych klas I- III z terenu Gminy Dynów, pod hasłem  „Krew darem życia”.. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w Urzędzie Gminy w Dynowie w dniu 21.12.2015r. Oceny złożonych prac dokonała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatorów. Do konkursu złożono 72 prace. Wyłoniono 7 pierwszych miejsc po 1 z każdej szkoły uczestniczącej w Konkursie oraz 5 wyróżnień spośród pozostałych  65 złożonych prac.

Pierwsze miejsca zajęli:

 • Kamila Kuś, klasa III, Zespół Szkół Nr 1 w Bachórzu;
 • Radosław Karaś, klasa II, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Starzeńskiej;
 • Zuzanna Piłat, klasa III, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie;
 • Julia Tereszak, klasa III, Zespół Szkół Nr 2 w Harcie;
 • Adam Słupek, klasa I, Szkoła Podstawowa w Laskówce;
 • Magdalena Łazor, klasa III, Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie;
 • Gabriela Gołąb, klasa III, Szkoła Podstawowa w Ulanicy;

Wyróżnienia przyznano dla:

 • Krzysztof Kłosowski, klasa II, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie;
 • Aleksandra Trześniowska, klasa III, Zespół Szkół Nr 2 w Harcie;
 • Wiktoria Dańczak, klasa III, Szkoła Podstawowa w Laskówce;
 • Wioletta Bogusz, klasa III, Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie;
 • Aneta Majewska, klasa III, Szkoła Podstawowa w Ulanicy;

Wybrane prace zostały  umieszczone w Kalendarzu na rok 2016 wydanym przez organizatorów konkursu.
Dziękujemy za zainteresowanie i udział w konkursie. Składamy  podziękowanie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnej  Bibliotece  Publicznej  w Dynowie z/s w Bachórzu za pomoc w zorganizowaniu konkursu, przygotowanie regulaminu oraz za ufundowanie nagród dla uczestników.
Zwycięzcom gratulujemy!