Spotkanie Rady Głównej i Rady Prezesów SHDK RP w Dąbrowie Górniczej.

W dniu 12.03 2016  w Dąbrowie Górniczej Prezes SHDK RP Tomasz Ogrodnik  otworzył  pierwsze w tym roku Spotkanie Rady Głównej i Rady Prezesów  Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. Po przywitaniu wszystkich zaproszonych członków oraz gości przedstawił porządek obrad. Tematem spotkania było między innymi: omówienie współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Centrum Krwi, sprawa KRS – ów Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu, wypełnianie wniosków na odznaczenia oraz plan pracy na rok bieżący Rady Głównej SHDK RP. Skarbnik Rady Głównej SHDK RP  Darosław Malara przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz rozliczenie z 1% na rzecz Stowarzyszenia.
Kolejnym punktem spotkania było  nadanie i wręczenie  odznaczeń państwowych dla zasłużonych Honorowych Dawców Krwi z Klubu im.  A. Bilika przy Arcelor Poland S.A w Dąbrowie Górniczej. Wręczenie odznaczeń dokonał  Wice- Wojewoda Śląski Pan Mariusz Trepka.

O tym że nasze Stowarzyszenie bardzo mocno się rozwija i co raz bardziej jest zauważalne w środowiskach  nie tylko Honorowych Dawców Krwi  świadczy obecność i przyjęcie dwóch nowych klubów w nasze szeregi, a były to kluby : „Dar Życia” z miejscowości Dobre Miasto okolice Olsztyna oraz  „Strażacki Klub HDK” z Gogołowa  – Podkarpacie.

Na dzień dzisiejszy w naszym Stowarzyszeniu HDK RP jest 50 klubów z całej Polski, nie ma chyba województwa  gdzie by nie było Honorowych Dawców Krwi ze Stowarzyszenia SHDK RP. Jesteśmy jak jedna „ Wielka rodzina „ to można odczuć na każdym spotkaniu, a szczególnie kiedy na zakończenie spotkania  Prezes Tomasz Ogrodnik składa wszystkim życzenia Świąteczne i wszyscy sobie nawzajem składają czekając na kolejne spotkanie.

Na zakończenie spotkania Prezes Tomasz Ogrodnik wszystkim obecnym Prezesom Klubów SHDK rozdał polary z logiem Stowarzyszenia za co bardzo samemu Prezesowi  dziękujemy i sponsorom za to że nas wspierają i pomagają.