Spotkanie Rady Głównej i Rady Prezesów SHDK RP w Gdyni

W dniu 12 grudnia 2015 r. w Gdyni  odbyło się czwarte spotkanie  Rady Głównej  i Rady Prezesów  Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej.

Przywitania wszystkich  zaproszonych gości oraz członków  dokonał Prezes SHDK RP Tomasz Ogrodnik.

Po części oficjalnej zostały odczytane podziękowania  i listy gratulacyjne przez Prezesa T. Ogrodnik dla osób i instytucji działających  na rzecz promocji SHDK RP. Dla sponsorów naszego Stowarzyszenia zostały ufundowane statuetki jubileuszowe.

W czasie obrad zostały ustalone na rok 2016 cztery spotkania Rady Głównej i Rady Prezesów SHDK RP.

Kolejnym punktem spotkania było przyjęcie uchwałą Rady Głównej i Rady Prezesów SHDK RP trzech nowych klubów HDK które wstąpiły w nasze szeregi, a są to:

Akademicki Klub przy Akademii  Hutniczo – Górniczej w Krakowie

Strażacki Klub HDK w Gdyni

Dobrski Klub HDK przy Centrum Kultury w Dobrnej

Na zakończenie spotkania Prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Ogrodnik podziękował wszystkim za przybycie i udział w spotkaniu, jak również złożył życzenia Bożonarodzeniowe.

 

Zdj. Artur Sawicki