Nowy klub w Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 28 listopada 2015r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogołowie został utworzony Strażacki Klub Honorowych Dawców Krwi przy OSP w Gogołowie.

Klub jest Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP.

Dziękuję za liczną obecność i aktywny udział w spotkaniu założycielskim, w którym uczestniczyli:
 
druhowie z OSP Gogołów, OSP Męcinka, radni gminy Frysztak, sołtys Gogołowa, dyrektor Zespołu Szkół w Gogołowie, przewodniczący komisji ds. młodzieży i sportu OSP RP Jedlicze, mieszkańcy, oraz Prezes Rady Głównej SHDK RP Tomasz Ogrodnik, dh. Jacek Stochmal Prezes Klubu HDK Nadzieja przy OSP Harta i dh. Artur Szczutek Prezes OSP Harta.
 
W wyniku podjętych uchwał zostały podjęte uchwały o przyjęciu loga nowego klubu strażackiego, jak również o utworzeniu Klubu gdzie został powołany Zarząd Strażackiego Klubu HDK przy OSP w Gogołowie w składzie:

Prezes Henryk Kubiak
Wiceprezes Michał Płaziak
Wiceprezes Leszek Wydra
Skarbnik Agnieszka Łukasik
Przewodniczący Klubowej Komisji Rewizyjnej Daniel Krawczyk
Członek Klubowej Komisji Rewizyjnej Krzysztof Niekowal
Członek Klubowej Komisji Rewizyjnej Jan Pieczykolan
   
Tekst i zdjęcia z archiwum OSP Gogołów