Pogadanka w Liceum

26 października 2015 r. w auli szkolnej z uczniami klas II i III Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie spotkał się Zdzisław Wójcik prezes klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Płomyk” przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu. Wymienieni wraz z nauczycielami wysłuchali pogadanki na temat dawstwa krwi, organów i szpiku.

Celem prelekcji było przygotowanie uczniów do udziału w przyszłych, uwzględniając wiek słuchaczy, otwartych akcjach honorowego krwiodawstwa. Warto wspomnieć, że najbliższa, a zarazem pierwsza taka akcja, obsługiwana przez  ekipę z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, została zaplanowana na 27 października br.

Wygłoszenie pogadanki możliwe było dzięki zaproszeniu prelegenta przez dyrektora szkoły mgr Kazimierza Żaka.

„Pan Zdzisław opowiedział nam m.in. o tym, kto może być dawcą krwi, a kto nie, o tym jak wygląda droga dawcy, dlaczego krew jest tak bardzo potrzebna oraz jakie powinniśmy nosić zawsze przy sobie dokumenty. Zaznaczył, że honorowym dawcą krwi może zostać m.in. osoba, która ukończyła 18 rok życia, jest zdrowa, waży nie mniej niż 50 kg” – mówi mgr Ewa Hadam zastępca dyrektora, obecna podczas spotkania z uczniami. Kontynuując podkreśla: „Wspomniał również o przywilejach: każdy krwiodawca m.in. może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań (oznaczenie grupy krwi, morfologii i badań wirusologicznych), zwolnienie z pracy/szkoły w dniu oddania krwi, zwolnienie na czas okresowego badania lekarskiego dawcy krwi, jeżeli nie zostanie zakwalifikowany do oddania krwi, ekwiwalent kaloryczny o równowartości 4500 kcal (9 czekolad), legitymację Honorowego Dawcy Krwi, odliczenie od dochodu w zeznaniu rocznym PIT, identyfikacyjną kartę grupy krwi (krewkartę) – możliwość uzyskania po drugiej donacji. Omówił temat dawstwa organów i szpiku”. Następnie zauważa: „Prezes zaprezentował słuchaczom własne dokumenty: identyfikacyjną kartę grupy krwi (identyfikacja właściciela karty z dokumentem tożsamości), kartę I.C.E. oraz „Oświadczenie woli”, a także szczegółowo omówił ich znaczenie. Przypomniał o słowach św. Jana Pawła II – „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Zaznaczył, że w 2013 r. obchodziliśmy 55 lat HDK PCK, a rok 2014 był rokiem jubileuszu 95-lecia PCK. Cytował także słowa św. MM Kolbego, kapłana i męczennika, patrona u Boga dla HDK we wszystkich diecezjach Polski: „Miarą wartości człowieka są jego czyny”. Cieszy fakt, że 70 czystych druków „Oświadczenia woli”, które przywiózł prelegent trafiło tuż po spotkaniu do rąk uczniów”.

Prelegent, po przeprowadzeniu konkursu wiedzy na powyższe tematy, z radością przekazał młodzieży, m.in. ulotki, długopisy i kalendarzyki tematycznie nawiązujące do omawianych zagadnień. Przypomniał, że Światowy Dzień HDK, przypada corocznie 14 czerwca. Zapraszał też na przyszłoroczną Ogólnopolską Pielgrzymkę Honorowych Dawców Krwi do Częstochowy, Pielgrzymkę HDK i Szpiku Kostnego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, a także na XV Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej.