IX Zbiórka krwi z klubem SHDK „Nadzieja” w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie.

Jan Paweł II mówił: „Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej: decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru drugiego człowieka”.

Obecna cały czas na prelekcji pani mgr Ewa Hadam stwierdza: „Na zakończenie pan Zdzisław zaprosił wszystkich na strony: www.pck.org.pl; www.poltransplant.org.pl; www.szpik.info; www.rckk.rzeszow.pl; www.dawcomwdarze.pl„.

Prelegent dziękuje panu dyrektorowi za możliwość odbycia spotkania z młodzieżą, w którym brał udział również prezes klubu SHDK RP przy OSP  w  Harcie druh Jacek Stochmal. Wyraża także wdzięczność, za złożone podziękowanie za „profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji oraz dzielenie się z młodzieżą wieloma przykładami, często z własnego życia”.

Warto również pamiętać o tych słowach Jana Pawła II: „Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia… Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”.

Spotkanie z pełnymi entuzjazmu i chęci działania młodymi ludźmi sprawiło wielką  radość obu stronom. Ufam, że ta wspaniała młodzież, inspirowana piękną postawą nauczycieli, będzie nadal prężnie działała dla dobra drugiego człowieka.

Warto wspomnieć, że w roku 2014 w szkole odbyła się pierwsza akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, w czasie której zarejestrowanych zostało 41 osób.

Z kolei dzień po opisanej pogadance na hali sportowej została przeprowadzona pierwsza akcja krwiodawstwa. W zbiórce tego życiodajnego płynu uczestniczyło 43 osoby, a krew oddało 38 dawców. Zebrano łącznie 17 l i 100 ml krwi. Wśród oddających, ten niczym nie zastąpiony lek, był m.in. dyrektor placówki pan Kazimierz Żak. Do akcji  przyłączyli się strażacy oraz mieszkańcy Dynowa.

 

Tekst Zdzisław Wójcik, zdjęcia Jakub Piskorek