Spotkanie Rady Prezesów Oraz Rady Głównej SHDK RP W Harcie

W dniu 12 września 2015 roku w sali Domu Strażaka w Harcie odbyło się spotkanie Rady Prezesów oraz Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. Dla naszej miejscowości było to wyjątkowe wydarzenie – przedstawiciele 22 klubów odwiedziło nasze piękne Podkarpacie, Pogórze Dynowskie, Hartę. Goście przybyli z różnych stron Polski.

W Stowarzyszeniu HDK RP takie spotkania odbywają się cyklicznie, raz na kwartał. Jest to okazja do podejmowania uchwał, przedstawienia przez poszczególne kluby swojej działalności, podejmowanie współpracy z innymi stowarzyszeniami oraz propozycji rozwiązań w celu lepszego funkcjonowania naszego stowarzyszenia.

Z okazji 25 – lecia SHDK RP zostały wręczone okolicznościowe statuetki. Osoby kótre je otrzymały to: Zdzisław Wójcik vice prezes  Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu i jednocześnie Prezes klubu HDK PCK – KM PSP  „Płomyk „w Przemyślu, Przewodnicząca Rady Gminy Dynów Beata Skiba, Radny Powiatu Rzeszowskiego Jan Sieńko , Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie Mariola Kaczor oraz Rafał Kucaj przedstawiciel Prezesa Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie. Natomiast Pan Jan Bem Prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP Klubu KWK „Pokój” odznaką „Zasłużony dla klubu” ozdnaczył Prezesa klubu SHDK RP „Nadzieja” przy OSP Harta dh. Jacka Stochmala oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie dh. Artura Szczutka.

Po części oficjalnej wszystkich gości zaproszono na poczęstunek oraz stażackiego grilla. Spotkanie integracyjne odbyło się w miłej i przyjemnej atmosferze.

Składam podziękowania dla Towarzystwa Kultury i Rozwoju wsi Harta, członków klubu SHDK RP „Nadzieja” oraz Strażaków z OSP Harta za przygotowanie poczęstunku oraz za pomoc przy organizacji spotkania oraz dla W. Balawender za przygotowanie nagłośnienia i obsługę.

Składam również podziękowania dla wszystkich Prezesów klubów oraz ich przedstawicieli za przybycie do Harty i udział w Spotkaniu Rady Prezesów oraz Rady Głównej SHDK RP.