Zebranie Rady Głównej SHDK RP w Gdyni

W dniu 12.12.2014 roku w Gdyni odbyła się Rada Główna i Rada Prezesów Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes SHDK RP Tomasz Ogrodnik przywitał wszystkich zebranych, a następnie przedstawił porządek obrad, po czym uczczono minutą ciszy wszystkich poległych w czasie stanu wojennego.

  

Podczas wielogodzinnych obrad dyskutowano nad bieżącymi sprawami stowarzyszenia oraz przyjęto cztery nowe kluby w struktury SHDK RP. Przed podjęciem uchwał o przyjęciu, nowo wstępujące kluby miały możliwość zaprezentowania  swojej dotychczasowej działalności .

  

Kluby wstępujące w struktury SHDK RP :

– Klub HDK „Nadzieja’’ działający  przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie

– Klub HDK „Serce Pruszkowa” przy MDK w Pruszkowie

– Mundurowy Klub HDK im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Chełmie

– Policyjny Klub HDK w Grudziądzu

– Klub HDK „Dar życia” przy Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach

Wręczono również odznaczenia nadane przez Ministra Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”. Po zakończeniu  obrad wszyscy uczestnicy zebrania udali się pod Pomnik Ofiar Grudnia 70 i złożyli kwiaty.

    

    

 

Tekst: Jacek Stochmal

Prezes  SHDK RP „Nadzieja”

Przy OSP w Harcie

Foto: Artur Sawicki oraz z archiwum SHDK RP