Jubileusz 25- lecia SHDK RP

W dniu 18 października  2014 r. odbył się Jubileusz  25- lecia Stowarzyszenia  Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchody  jubileuszu  rozpoczęła Msza św. na którą  przybyli  goście zaproszeni, kluby  zrzeszone w SHDK RP,  jak również z innych organizacji HDK oraz poczty sztandarowe.

W hotelu Manor  zaproszonych gości przywitał prezes Stowarzyszenia HDK RP Tomasz Ogrodnik, a  następnie  zaprezentował  25 -letnią  działalność  stowarzyszenia.


Następnie zaproszeni goście złożyli na ręce Prezesa  podziękowania i upominki za wieloletnią i owocną działalność  oraz osobiste zaangażowanie.
Szczególne podziękowania  otrzymał  jeden z założycieli  Stowarzyszenia – Prezes Honorowy, Jan Lankau  za wkład  osobisty i rozwój SHDK RP.

Również każdy z klubów  otrzymał, pamiątkową statuetkę z okazji 25–lecia.
Po części oficjalnej wszyscy goście  zostali zaproszeni  na część artystyczną, która odbyła się w restauracji hotelowej. Przy wspólnym biesiadowaniu   można było wymienić doświadczenia  związane z działalnością w klubach , a muzyka wszystkich gości bawiła do późnej nocy.

 

Tekst: J Stochmal

Zdjęcia : Tomasz Ogrodnik