SPOTKANIE RADY PREZESÓW I RADY GŁÓWNEJ SHDK RP

W dniu 14.09. 2019 po raz trzeci w tym roku odbyło się Zebranie Rady Prezesów i Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, a miejscem spotkania była Dąbrowa Górnicza.
Na spotkaniu omówiono między innymi sprawy bieżące dotyczące działalności SHDK RP i klubów należących do Stowarzyszenia, promocję Honorowego Krwiodawstwa i naszego Stowarzyszenia oraz przyjęto w nasze struktury nowy klub. W spotkaniu uczestniczyło 26 przedstawicieli poszczególnych klubów z terenu całej Polski.