SPOTKANIE RADY GŁÓWNEJ I RADY PREZESÓW W DĄBROWIE GÓRNICZEJ DNIA 16.03.2019

W dniu 16 marca 2018 r. w Dąbrowie Górniczej odbyła się pierwsza w tym roku Rada Główna i Rada Prezesów SHDK RP, na której uczestniczyli również przedstawiciele Klubu HDK „Nadzieja” przy OSP Harta Prezes Jacek Stochmal i Vice Prezes Artur Szczutek.
Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zaprzyjaźnionego Klubu HDK PCK „Vita” przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu. Członek klubu „Vita” Mariusz Hryń zaprojektował dla naszego Stowarzyszenia SHDK RP Krzyże dla zasłużonych dla SHDK RP.
Na spotkaniu omówiono między innymi sprawy bieżące działalności Stowarzyszenia, przyjęto i omówiono Regulamin nadawania i wręczania odznaczeń za zasługi dla SHDK RP i Zasłużony działacz SHDK RP, omówiono również rozliczenia z 1% na poszczególne kluby ,oraz Prezes SHDK RP Tomasz Ogrodnik wręczył członkom zarządu Rady Głównej upoważnienia do wręczania odznaki honorowej „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad na tym zakończono pierwsze spotkanie w tym roku Honorowych Dawców Krwi.

Zdjęcia: Klub HDK przy Parafii
Barbary w Turku I Maja Zawierzrchowska