VII Kadencja Rady Prezesów i Rady Głównej SHDK RP w Warszawie

 

W dniu 08.12.2018 r w Warszawie odbyła się ostatnia w tym roku Rada Prezesów i Rada Główna Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi. Przywitania wszystkich przybyłych na spotkanie Rady  dokonał Prezes SHDK RP Tomasz Ogrodnik oraz odznaczał  zasłużonych w imieniu Ministra Zdrowia odznaczeniem Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Z okazji Jubileuszu 55  lecia Klubu HDK  im. dr praw Andrzeja Ferstena przy Centrali PKP S.A. w Warszawie na ręce Prezesa Marka Romana założono życzenia oraz upominki. Na spotkaniu omówiono i przedyskutowano sprawy bieżące działalności SHDK RP , plan pracy Rady Główniej i Głównej Komisji Rewizyjnej na lata 2018 – 2022, aktualizację loga oraz strony internetowej Stowarzyszenia. Ustalono że spotkania Rady Prezesów i Rady Głównej
w rok 2019 odbędą się w następujących terminach:

16 Marzec 2019

08 Czerwiec 2019

14 Wrzesień 2019

14 Grudnia 2019

Miejscem spotkań będzie Dąbrowa Górnicza siedziba SHDK RP.
W struktury SHDK RP został przyjęty nowy Klub HDK „Ostoja” w Łukowie działający od
niespełna  roku. Na zakończenie obrad Prezes SHDK RP Tomasz Ogrodnik założył wszystkim życzenia świąteczne a wszyscy honorowi dawcy połamali sie opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia świąteczne.   Nasz Klub HDK „Nadzieja ” reprezentował
Prezes Jacek Stochmal.

Foto i tekst J.Stochmal