JUBILEUSZ 60 – LECIA KLUBU HDK W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 08.09.2018

Delegacja wraz z Pocztem Sztandarowym Klubu HDK „Nadzieja ” przy OSP Harta w dniu 08.09.2018 uczestniczyła w Jubileuszu 60 lecia SHDK RP Klubu im. Henryka Dunanta przy RSM w Rudzie Śląskiej. Dziękujemy za zaproszenie i udział w tak pięknym Jubileuszu 60 – lecia działalności waszego klubu.