XV Akcja „Ratuj życie – żyj bezpiecznie ” współfinansowana z projektu Fundacji PGE

 

W dniu 19 sierpnia 2018 r. przy Remizie OSP Harta odbyła się kolejna XV akcja zbiórki krwi.
Do oddania krwi przystąpiło 56 potencjalnych dawców oddało 45 osób co daje 20,250litrów bezcennego Daru Życia. Do akcji włączyli sie mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz strażacy ochotnicy:
z OSP Zabratówka , OSP Futoma, OSP Dylągówka, OSP Borek Stary, OSP Grzegorzówka, OSP Hyżne, OSP Ulanica, OSP Laskówka i OSP Harta łącznie 42 strażaków z dziewięciu jednostek OSP. Szczególne podziękowania składamy dla wszystkich dawców krwi oraz obsłudze z RCKiK.
Już po raz drugi w tym dniu odbyły się II Podkarpackie Zawody w Ratownictwie z Pierwszej Pomocy Dzieci i Młodzieży w których wzięło udział IX drużyn z jednostek OSP.
Zawody odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych, a były to jednostki:
OSP Futoma jedna drużyna
OSP Harta dwie drużyny
OSP Pogwizdów Stary dwie drużyny
OSP Stobierna dwie drużyny
OSP Nozdrzec jedna drużyna
OSP Hermanowa
Dla wszystkich uczestników został przygotowany test pisemny z 30 pytaniami , a następnie uczestnicy mieli przygotowane 5 scenek rodzajowych takich jak: zadławienie, zderzenie rowerzysty, rana obca w ciele, topielec oraz resuscytacja prze które wszyscy uczestnicy zawodów musieli przejść.
Nad całym przebiegiem i ocenom zawodów czuwał sędzia Leszek Sieńko wraz z zespołem Ratowników Medycznych. Składamy serdeczne podziękowanie dla pozorantów, uczestników, opiekunów oraz zespołu koordynującego za zaangażowanie i udział w zawodach.
Tegoroczna cała akcja była poświecona 100 leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Wykonawcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Specjalistów Robót Wykończeniowych wykonali z glazury wizerunek, postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Również w czasie wykonywania prac glazurniczych odbyła sie loteria dla wykonawców organizowana przez SSRW.
Nie lada było wyzwanie dla budowlańców wykonanie nie łatwego wizerunku Marszałka, ale jak sama nazwa mówi byli to Specjaliści ze SSRW, dla których nie było problemem wykonanie tak pięknie i staranne odnoszący autentyczność wykonanie obrazu Józefa Piłsudskiego. Wśród wszystkich wykonawców, budowlańców była nasza koleżanka Ania Potoczy , która czuwała nad estetyką wykonania. Koledzy wykonawcy , którzy włączyli się w Rocznicę 100 lecie Odzyskania Niepodległości prze Polskę wykonując postać Marszałka Józefa Piłsudskiego byli to:

Anna Potoczny
Jacek Hadław
Paweł Bobeł
Ryszard Potoczny
Adam Szczutek
Marek Surmacz
Grzegorz Wójcik
Sebastian Jaworski
Janusz Wapniewski
Piotr Całka
a dopingował ich vice-prezes SSRW Zenon Wydrzynski.
Składam serdeczne podziękowania za udział w naszych działaniach oraz za pomoc i wsparcie dla SSRW ,Firmy Adiam a dla Firmy Rigips, Greinplast,Ultrament za ufundowanie upominków dla uczestników i materiałów potrzebnych do wykonania wizerunku dla kolegi Wojciecha Kiełbasy składam podziękowanie za wykonanie ramy do wykonania zadania z glazury.
W czasie trwania akcji przedstawiciele z Obrony Terytorialnej z Rzeszowa zaprezentowali swoje umiejętności oraz wyposażenia. Zostały również przygotowane atrakcje dla najmłodszy , firma Figaro przygotowała dla dzieci tańce oraz animacja baniek mydlanych.
Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe Fundacji PGE, Starostwu Powiatowemu , Gminnej Kd/sPiRPA w Dynowie. Przekazane fundusze pozwoliły zakupić dla uczestników nagrody, puchary , medale , upominki, dyplomy oraz poczęstunek.
Szczególne składam podziękowania dla wszystkich tych co włączyli się w organizację XV akcję „Ratuj życie – żyj bezpiecznie” oraz za przygotowanie kulinarne dla uczestników, dawców przez koleżanki
z TKiR Wsi Harta , OSP Harta i Klubu HDK Nadzieja.

https://rzeszow.tvp.pl/38574342/akcja-ratuj-zycie-czyli-jak-bezpiecznie-wypoczywac

https://www.radio.rzeszow.pl/#ajx/audycje/14689/krew-z-harty