SPOTKANIE RADY PREZESÓW I RADY GŁÓWNEJ SHDK RP W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 10.03.2018 r

W dniu 10.03.2018 r. w Dąbrowie Górniczej odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Honorowych Dawców Krwi ,w którym wzięli udział prezesi oraz przedstawiciele z 38 klubów z terenu Polski. Otwarcia obrad i przywitania wszystkich obecnych dokonał Prezes SHDK RP Tomasz Ogrodnik. Kolejnym punktem zebrania było omówienie, wchodzącej w życie od 26 maja, ustawy ABI (Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego ). Na spotkaniu Prezes Tomasz Ogrodnik wręczył członkom Rady Głównej upoważnienia od Ministra Zdrowia do wręczania odznaczeń państwowych. Na spotkaniu omówiono również inne sprawy, a były nimi między innymi: propozycja zmian w statucie SHDK RP, sprawy polityki rachunkowości stowarzyszenia na rok 2018 oraz ustalono datę zwołania Kongresu Zwyczajnego na dzień 22.09.2018 r. Na spotkaniu przyjęto dwa nowe klub, które wstąpiły do SHDK RP.
Na tym zebranie zakończono.

Tekst. J. Stochmal
Foto. J.A. Michaś