Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze SHDK Klubu HDK „Nadzieja” przy OSP Harta 03.03.2018 r.

 

Dnia 3 marca 2018 r. w Domu Strażaka w Harcie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze Klubu HDK „Nadzieja” przy OSP w Harcie.
Po otwarciu, wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków przyjęto porządek zebrania. Następnie sprawozdanie
z działalności złożył prezes Klubu kol. Jacek Stochmal. Po sprawozdaniu finansowym oraz komisji rewizyjnej przedstawiony został projekt planu działania na rok 2018. W trakcie dyskusji poruszony został temat X-lecia działalności Klubu HDK „Nadzieja” przy OSP
w Harcie, który przypada w tym roku.
Rada Klubu uzyskała absolutorium za okres sprawozdawczy.
W dalszej części zebrania odbyły się wybory Rady Klubu i Klubowej Komisji Rewizyjnej
w skład której weszli:
RADA KLUBU:
Prezes: Jacek Stochmal
Viceprezes: Artur Szczutek
Sekretarz: Józef Sieńko
Skarbnik: Urszula Szczutek
Członek- kronikarz: Jan Gładysz

KLUBOWA KOMISJA REWIZYJA:
Przewodniczący: Marta Gudyka
Członek: Wacław Balawender
Członek: Zofia Szczutek
Po podjęciu uchwał i przyjęciu wniosków zebranie zakończono.
W imieniu wszystkich zebranych serdeczne podziękowania dla wszystkich koleżanek i kolegów za pomoc w przygotowaniu zebrania i poczęstunku.
Tekst: Sekretarz Józef Sieńko

Zdjęcia : Członek Komisji Rewizyjnej Wacław Balawender