RADA PREZESÓW I RADA GŁÓWNA SHDK RP W HARCIE W DNIU 10.06.2017 R.

W dniu 10 czerwca 2017 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie odbyła się drugie Spotkanie Rady Prezesów i Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej.
Na spotkanie do Harty przyjechali Prezesi – przedstawiciele klubów HDK z całej Polski między innymi: Dąbrowy Górniczej, Warszawy, Gdyni, Mielca. Wszystkich uczestników spotkania Prezes SHDK RP Tomasz Ogrodnik przywitał wszystkich honorowych krwiodawców oraz zaproszonych gości, a byli to: Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Ks. Maciej Gierula Prezes Fundacji Pro Spe, Ks. Proboszcz Jerzy Piluś z Abchazji, Przewodnicząca Rady miasta Dynowa P. Ewa Hadam, Prezes Klubu Sportowego „Orzeł” Harta P. Wojciech Piech.
Po powitaniu gości Prezes Klubu HDK im. Stoczni Gdynia w Gdyni Pan Julian Aleksander Michaś jednocześnie Prezes Zarządu Piłsudczyków RP. Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego w Gdyni przekazał specjalnie wykonany na tą okazję ryngraf, który przekazał Ks. Proboszczowi Jerzemu Pilusiowi „za krzewienie idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz postaw patriotycznych poza granicami Polski”. Pan Julian powiedział, że „historia to zwierciadło narodu, zwierciadło, które powinniśmy pielęgnować i chronić przed złymi ludźmi. To my jesteśmy żywą lekcją historii dla naszych dzieci wnuków i prawnuków, tego żadna książka nie przekaże. Naszym obowiązkiem tą historię kultywować i krzewić, aby żadna nacja nam jej nie mogła zmienić”. Ks. Jerzy w kilku sławach podziękował za wyróżnienie oraz opowiedział po krótce, jakie problemy są w pracy misyjnej w Abchazji. W swoim słowie podziękował również wolontariuszom z Harty za wykonane prace w kościele parafialnym w Suchumi. W dalszej części zebrania zebrał głos Ks. Maciej Gierula Prezes Fundacji Pro Spe, który zachęcił do wsparcia fundacji nie tylko materialnie, ale również w inicjatywy, które wspierają mieszkańców Tbilisi (Gruzja). Głos również zabrał Pan Stanisław Kruczek, który powiedział m.in., że jest dumny z tego, że niedaleko tutaj się urodził i, że takie spotkanie odbywa się właśnie na jego r odzinnych terenach. Zaprosił również uczestników spotkania do częstszego odwiedzania województwa podkarpackiego wskazując wspaniałe walory regionu.
Dalsza część spotkania odbyła się w porządku załączonym w-emailu. Klub HDK „Nadzieja” w Harcie został wyróżniony przez prezesa SHDK RP Tomasza Ogrodnika w sprawozdaniu merytorycznym za przygotowanie oraz udział w pierwszych Maksymilianaliach w Niepokalanowie, które odbyły się w październiku ubiegłego roku.
Przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego odbyło się jednogłośnie. Później Mec. Mariusz Sanecki wypowiedział się o sprawie problemów zakresu ochrony przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zmianach w statucie SHDK RP. Szczególnie temat ochrony i przetwarzania danych wywoła burzę komentarzy i gorąca dyskusję wśród zebranych.
Kluby uczestniczące w obradach Rady Głównej i Rady Prezesów w Harcie w dniu 10. 06. 2017
1. Białystok
2. Dąbrowa Górnicza – 2 osoby
3. Gdańsk
4. Gdynia – 3 osoby
5. Harta – 2 osoby
6. Jedlicze
7. Kielce
8. Kutno
9. Mielec
10. Nowy Sącz
11. Piekary Śląskie
12. Pruszków – 2 osoby
13. Puławy
14. Ruda Śląska – 3 osoby
15. Stargard
16. Straszewo
17. Szczytna
18. Śrem
19. Warszawa
20. Zbąszyń
21. Zdzieszowice
Ogółem uczestniczyło 54 osoby oraz 14 gości.
Obrady zakończyła wieczorna biesiada przy grillu.

Relacja: W. Balawender

Zdjęcia: Wacław Balawender, Jacek Stochmal, Julian Aleksander Michaś