30 lecie Klubu VITA

Delegacja SHDK Klubu HDK „NADZIEJA” przy OSP Harta została zaproszona na obchody Jubileuszu XXX – lecia Klubu HDK PCK „Vita” przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu. Z tej okazji w dniu 16 marca 2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie członków klubu oraz osób z nimi zaprzyjaźnionych. Prezes Klubu „Vita ‘’ kpt. SG Dariusz Szlachta przywitał wszystkich zaproszonych gości. Następnie została przedstawiona historia działalność klubu i podsumowanie jego najważniejszych akcji.

Jubileuszowi towarzyszyła zbiórka krwi zorganizowana na terenie Komedy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, na której zebrano 14,4 litrów krwi.
Na uroczystości obecni byli:
– Zastępcy Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Adam Pacuk , płk. SG Marek Głuszczak,
– Dyrektor RCKiK w Rzeszowie Ewa Zawilińska,
-Starszy inspektor ds. promocji honorowego krwiodawstwa w RCKiK w Rzeszowie Elżbieta Bzdek – Ficek,
– Prezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK – Marceli Kuca,
– Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu – Mieczysław Gibała,
– Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu – Krystyna Achowicz,
– Pan doktor Wiesław Morawski,
– Prezes Klubu HDK PCK „PŁOMYK” przy PSP w Przemyślu – Zdzisław Wójcik,
– Szef Grupy Ratownictwa PCK w Przemyślu – Łukasz Szaruga,
– Przewodniczący IPA Region Bieszczadzki – por. SG Marek Samek,
– Przewodniczący NSZZFSG przy Bieszczadzkim Oddziale SG – kpt. SG Bartłomiej Galanty.

Klubu SHDK RP „Nadzieja” przy OSP w Harcie reprezentowali: Prezes Klubu SHDK „NADZIEJA ” Jacek Stochmal , członek Klubu HDK „Nadzieja” oraz Prezes OSP w Harcie Artur Szczutek. Delegacja składa serdeczne podziękowania za zaproszenie.