Maksymilianalia 2016

8 października 2016 r. w Niepokalanowie przeżywaliśmy obchody 75. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana – Maksymilianalia 2016. Uczestniczyły  w nich środowiska kolbiańskie z całej Polski.

Spotkanie w Niepokalanowie rozpoczęliśmy odmówieniem różańca w kaplicy. Następnie miało miejsce otwarcie, prezentacja i zwiedzanie wystawy pamiątek związanych z Patronem w sali Muzeum św. Maksymiliana Marii Kolbego. Niedługo przez Mszą św. przeprowadzona została zbiórka pocztów sztandarowych przed siedzibą OSP Niepokalanów. Później  wprowadzono je do Sanktuarium. O godzinie 11:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem ks. bpa Rafała Markowskiego, której oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP w Harcie. Oprawę liturgii Mszy św. w części zapewnili krwiodawcy. Pamiętali także o darach. I tak m.in. w darach  ołtarza kielich , chleb i wino złożyła delegacja: druh Jacek Stochmal prezes klubu HDK „Nadzieja” oraz członkinie Zofia Szczutek  i skarbnik Urszula Szczutek.

Podczas uroczystej Eucharystii odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową od polskich Honorowych Dawców Krwi, odnowiono Akt Zawierzenia Pielgrzymów Matce Bożej, odczytano listy od Prezydenta RP i Prezes Rady Ministrów.

Od 9.00 do 13.00 trwała akcja honorowego oddawania krwi w ambulansach przed Sanktuarium MB Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Pielgrzymi mieli możliwość spożyć grochówkę przy podcieniach oraz napić się kawy czy herbaty przy sali konferencyjnej.  Po wzmocnieniu ducha i ciała odbyła się konferencja: Pielgrzymowanie z Patronem św. Maksymilianem Marią Kolbe. Wysłuchaliśmy referatów: „Krew w zagadnieniu medycznym, teologicznym, obronnym oraz społeczno-charytatywnym”. Po tej części uczestniczyliśmy w gali wyróżnień i podziękowań.

Spotkanie zakończono Koronką do Miłosierdzia Bożego, po odmówieniu której miała miejsce  uroczysta Agape.

Z Harty wzięło w uroczystości   wzięło udział 90 osób, w tym 30 osób Orkiestry  (łącznie dwa autobusy pielgrzymów). Orkiestra Dęta OSP Harta występowała pod przewodnictwem kapelmistrza Edwarda Laski. Był z nami ksiądz proboszcz Marek Rybka, który  uczestniczył w koncelebrze.

Poczty sztandarowe, a było ich około 30, prowadził  prezes OSP Harta Artur Szczutek. W tym pięknym spotkaniu udział wzięły m.in. poczty sztandarowe: OSP Harta – dwa, klubu HDK „Nadzieja” przy OSP Harta, Koła Łowieckiego „Sarenka”  z Harty,  Szkoły Podstawowej Nr. 2  w Górnej Harcie. Uczestnikiem pielgrzymki był także prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dynowie Ryszard Sieńko.

Z województwa podkarpackiego były też m.in.  z Gminy Sokołów Małopolski jednostki OSP  Górno  i OSP Wólka Niedźwiedzka ze sztandarami,  OSP Kąty Trzebuskie, OSP Sokołów Małopolski.

Organizatorami I-go Ogólnopolskiego Spotkania byli: Komitet Organizacyjny oraz Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli m.in. druhowie Jacek Stochmal, Artur Szczutek. Warto wspomnieć, że  Orkiestra Dęta OSP Harta została wyróżniona  Pamiątkowym Ryngrafem wykonanym z okazji uroczystości w Niepokalanowie.  Kapelmistrzowi Edwardowi Lasko wręczył go główny organizator Henryk Zając.  Również m.in. druhowie Stochmal,  Szczutek zostali uhonorowani Medalami Pamiątkowymi klubu HDK PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu wybitymi z okazji 30-lecia. Medale oraz Akty Nadania wręczył im prezes klubu Eugeniusz Jacek.

Druhowie Stochmal i Szczutek   serdeczne dziękują panu Władysławowi Turek Dyrektorowi Generalnemu PGE Oddział Rzeszów za wsparcie  udziału Orkiestry Dętej OSP Harta w uroczystościach Maksymilianalia 2016.

Serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom pielgrzymki za udział,  za wsparcie dot. daru ołtarza niżej wymienionym: Balawender Wacław, Gudyka Tomasz, Gudyka Krystyna i Wiesław, Szczutek Grzegorz, Domin Wiesław i Elżbieta, Banat Janusz, Hadam Piotr, Lichota Sławomir, Piech Wojciech, Pilch Krzysztof, Wilk Jan,  Wacławowi Balawender.  Ponadto koledze Wacławowi za  nadzór nad pielgrzymami  jadącymi drugim autokarem.

 

Tekst Zdzisław Wójcik,