Spotkanie Rady Prezesów oraz Rady Głównej SHDK RP

W dniu 17.09.2016 r. po raz trzeci odbyło się spotkanie Rady Głównej i Rady Prezesów Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej.
Nasz klub SHDK „Nadzieja „ działający przy OSP Harta reprezentował Prezes Klubu HDK Jacek Stochmal.
Miejscem spotkania był Dom Marynarza w Gdyni. W spotkaniu udział wzięło 33 kluby z całej Polski, a zebranych na sali obrad było ponad 60 osób.
Po otwarciu zebrania i powitaniu wszystkich przybyłych dokonanym przez Tomasza Ogrodnika, Prezesa SHDK RP, rozpoczęto obrady.
Tematy poruszone na zebraniu to między innymi:

– problemy organizacji z ZAiKS-em,
– prezentacja SHDK na różnych uroczystościach, spotkaniach,
– organizacja obchodów uroczystości 75-rocznicy śmierci M. M. Kolbego w Niepokalanowie,
– właściwe wypełnianie wniosków na różnego rodzaju odznaczenia,
– organizacja imprez okolicznościowych i jubileuszy klubów,
– nadawanie odznaczeń : resortowych , państwowych i klubowych,
– przyjęcie nowych klubów w struktury SHDK RP.

W czasie zebrania odznaczono zasłużonych HDK oraz przyjęto nowe kluby, a były to:

1. Klub HDK Straży Miejskiej w Gdyni,
2. Sopocki Strażacki Klub HDK w Sopocie,
3. Klub HDK im. Stanisława Kostki przy Elektrociepłowni w Pruszkowie.

Na dzień dzisiejszy nasze stowarzyszenie skupia ponad 50 klubów HDK z terenu całej Polski.
Po zakończeniu spotkania wszyscy uczestnicy zrobili zdjęcie pamiątkowe i udali się na wspólny obiad.

Wszystkim uczestnikom zebrania Prezes SHDK RP T. Ogrodnik podziękował za przybycie i udział, życząc szczęśliwego powrotu do domu.

 

Zdjęcia: Julian Aleksander Michaś