III PODKARPACKIE ZAWODY W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH MDP

W dniu 7 października przy Remizie OSP Harta już po raz trzeci odbyły się Podkarpackie Zawody w Ratownictwie Medycznym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Dzięki przekazanej darowiźnie w kwocie 10 tyś. zł przez Fundację PKO Bank Polski, OSP Harta przy wsparciu klubu HDK Nadzieja w Harcie mogła zorganizować kolejne zawody z Ratownictwa Medycznego MDP. Bezpośrednio korzystającymi z darowizny była ponad 50-cio osobowa grupa dzieci i młodzieży-uczestników zawodów, którzy otrzymali nagrody i upominki sfinansowane z darowizny. Uczestnicy i opiekunowie otrzymali również posiłek i mogli korzystać z poczęstunku w formie cateringu przez cały czas trwania zawodów – ta część zadania również została sfinansowana z darowizny. Do udziału w zmaganiach zgłosiło się 17 drużyn z jednostek podkarpackich. Rywalizacja sprowadzała się do rozwiązania testu oraz odegrania 5 symulacji – scenek z zakresu ratownictwa. Zawodnicy w wieku do 16 roku życia wykazali się ogromną wiedzą, podeszli do konkursu bardzo ambitnie. Komisja złożona z ratowników medycznych i zawodowych strażaków przyznała 1 miejsce drużynie z Pogwizdowa Starego, 2 miejsce jednostce MDP z Harty i 3 miejsce z Wólki Niedźwiedzkiej. Ten zapał i ta wiedza pozwala wierzyć, że rosną adepci jednostek ochotniczych, które tak wiele czynią dla naszego codziennego bezpieczeństwa. Zawody zorganizowała jednostka OSP Harta, Klub HDK ” Nadzieja” przy wsparciu Gminy Dynów. Gratulacje dla wszystkich !!!

XXII PODKARPACKA PIELGRZYMKA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI DO KALWARII PACŁAWSKIEJ 02.09.2023

Już tradycją się stało, że zawsze w pierwszą sobotę miesiąca września Honorowi Dawcy Krwi gromadzą się u tronu Matki Bożej Kalwaryjskiej.  W dniu 2 września 2023 r. w sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla odbyła się XXII Podkarpacka Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi. Spotkanie zorganizował Odział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Przemyślu oraz klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. „Ziemi Przemyskiej”. Program obejmował Mszę św. w intencji krwiodawców, plenerowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz pobyt w Nowosiółkach Dydyńskich nad rzeką Wiar.

Centralnym punktem obchodów była uroczysta Msza św. sprawowana przed cudownym obrazem Matki Bożej Słuchającej. Przewodniczący Eucharystii abp Adam Szal.

Po Mszy św. pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej po dróżkach kalwaryjskich. Rozważania prowadził ks. Tadeusz Baj. Chodzenie po górkach kalwaryjskich jest głębokim przeżyciem duchowym. Jest to miejsce, gdzie nie czuje się zmęczenia, a rozważania poszczególnych stacji zapadają w sercach, wzbudzając refleksje nad własnym życiem i postępowaniem. Jest to niezwykłe miejsce, gdzie można ofiarować swoją modlitwę i cierpienie za drugiego człowieka oraz wypraszać łaski, zdrowie u Matki Bożej Kalwaryjskiej.   Spotkanie zakończyło wspólne, integracyjne ognisko nad rzeką Wiar

Składamy bardzo serdeczne podziękowania dla Pana Wójta Gminy Dynów Wojciecha Piech za  bezpłatne udostępnienie autokaru dla członków klubu oraz pielgrzymów.

15 lat krwiodawstwa w Harcie

Początki działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi „ Nadzieja” przy OSP w Harcie sięgają inicjatywy z dnia 4 kwietnia 2008 r., która skutkowała założeniem pierwszego takiego klubu na terenie Gminy Dynów. W Domu Strażaka odbyło się spotkanie zainteresowanych druhen i druhów z prezesem Zarządu Rejonowego PCK w Rzeszowie Markiem Pawełkiem oraz przewodniczącym Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Przemyślu, jednocześnie prezesem klubu HDK PCK „Płomyk” przy Komendzie Miejskiej PSP w tym mieście Zdzisławem Wójcikiem. Na spotkanie załozycielskie przybyli także zaprzyjaźnieni strażacy z OSP w Ulanicy. Prezesem klubu został Jacek Stochmal, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od 15 lat. W ówczesnym składzie Zarządu znaleźli sie :wiceprezes Jacek Kamiński z OSP Ulanica; sekretarz druhna Gabriela Pałac z OSP Harta i skarbnik druhna Emilia Ignasiak z OSP Ulanica. Obecny zarząd uzupełniają: wiceprezes Artur Szczutek, skarbnik-Urszula Szczutek, oraz sekretarz – Józef Sieńko.

W 2009 r. zorganizowana została pierwsza zbiórka krwi. Dzięki przychylności Burmistrza Miasta Dynowa Zygmunta Frańczaka i ludzi dobrej woli udało się przeprowadzić zbiórkę krwi na Rynku w Dynowie. Ważne zadanie wypełnili również koleżanki i koledzy z OSP Harta i TKiRW Harta, którzy przybyli w podwójnej roli przyłączając się czynnie do akcji oddawania krwi, jak i pomocy w organizacji całego przedsięwzięcia. Krwiodawcy oddali wtedy 29,5 litrów krwi.

Zbiórkę krwi uświetniły dwie  orkiestry dęte: z Harty i Dynowa pod batutą kapelmistrza Edwarda Laski. Dla najmłodszych uczestników został zorganizowany konkurs związany z tematyką krwiodawstwa, a ich wysiłek został nagrodzony nagrodami rzeczowymi, które ufundowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, odbierające krew od dawców.

Pierwsza udana akcja jeszcze bardziej zmotywowała członków klubu do działania.

 Przez pierwsze lata działalności organizowana była jedna zbiórka krwi w roku, później trzy – dwie przy OSP Harta i jedna w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie.

Szczytny cel naszej zbiórki wspierają nie tylko mieszkańcy Harty i pobliskich miejscowości, ale także strażacy  ochotnicy z jednostek OSP rekrutujący się z terenu powiatu rzeszowskiego, przeworskiego, leżajskiego i przemyskiego.

Od 10 listopada 2014r. Klub włączył się aktywnie w działalność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia HDK Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającego 40 klubów z całego kraju.

Klub wraz z OSP Harta oraz Towarzystwem Kultury i Rozwoju Wsi Harta  organizuje ponadto wydarzenia towarzyszące, mające na celu uatrakcyjnienie i popularyzację idei honorowego dawstwa krwi oraz promocję zdrowia i zdrowego stylu życia. Hasło ”Ratuj życie – żyj bezpiecznie” towarzyszy wszystkim akcjom.

Niecodziennych zadań podjęli się członkowie Stowarzyszenia Glazurników i Specjalistów Robót Wykończeniowych, którzy w czasie trwania zbiórek krwi wykonali z glazury  sześć prac: Patrona Strażaków św. Floriana, Logo Klubu HDK „Nadzieja” przy OSP w Harcie, Logo SHDK RP, postać św. Maksymiliana Marie Kolbe, który został przekazny do Niepokalanowa, wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz postać św. Andrzeja Boboli, który został przekazany do  sanktuarium w Strachocinie. Wykonali również postacie bajkowe – „Wioskę Smerfów”, które  zostały przekazane do Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie oraz Ośrodków dla Dzieci w Czerwonkach i Łańcucie.

Od ponad 10 lat członkowie  klubu, strażacy i sympatycy biorą udział w Podkarpackiej Pielgrzymce HDK do Kalwarii Pacławskiej. Ponadto klub może się poszczycić dwukrotnym udziałem  w Maksymilnanaliach w Niepokalanowie.

Członkowie klubu uczestniczyli w spotkaniach Rady Prezesów i Rady Głównej SHDK. Klub zorganizował dwa spotkania Rady Prezesów, a w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie  odbył się IX. Walny Zjazd Delegatów – Kongres Zwyczajny Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP.

Znakomicie układa się współpraca z Fundacją Dunajec z Nowego Targu. Wspólnie  z nią klub zorganizował zbiórkę pod hasłem „Pomoc Polakom na Białorusi” oraz pomoc Polakom na Kresach w Solecznikach na Litwie.  Wieloletnia  współpraca z Fundacją Pro- Spe zaowocowała udziałem starżaków z Harty w wolontariacie na rzecz Centrum  Leczniczo -Rehabilitacyjnego im św. Kamila w Tibilisi w Gruzji.

W ostatnich latach działalności zostały napisane dwa projekty, które były    współfinansowane przez Fundację PGE i skierowane do dzieci i młodzieży. W ramach projektu odbyły się między innymi szkolenia z zasad udzielania  pierwszej pomocy.

Klub HDK „Nadzieja” wspólnie z Urzędem Gminy Dynów zorganizował  Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Krew Raruje Życie”.  Adresatami konkursu byli uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dynów.

W roku 2010 został ufundowany Sztandar klubu, który do chwili obecnej został odznaczony przez 3 kluby z Polski oraz przez Związek Sybiraków O. Rzeszów

Sierż. sztab. SG Mariusz Hryń zaprojektował Medal “ Zasłużony dla Klubu HDK “ Nadzieja”.

Na dzień dzisiajszy klub HDK „Nadzieja” przy OSP w Harcie liczy 72 członków.  W czasie swojej 15-letniej działalności zorganizował 35 akcji zbiórek krwi: przy remizie OSP Harta oraz na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, przy Firmie Greinplast oraz przy Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

19.08.2023 miały miejsce obchody 15-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi „Nadzieja” przy OSP Harta. Te lata wypełnione 35 akcjami zbiórki krwi zgromadziły 2000 potencjalnych dawców, z których 1317 oddało łącznie 634, 58 litrów krwi. Jednym ze współpracujących podmiotów jest Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, na terenie którego odbywa się doroczna zbiórka.

Partnerem obchodów jubileuszowych było Województwo Podkarpackie, patronat objął Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski. Obchody Jubileuszu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez proboszcza parafii Harta ks. Tomasza Węgrzyńskiego oraz księży rodaków: Bogusława Kośmidra i Macieja Gierulę. Niezwykły  charakter uroczystości podkreślał udział 20 pocztów sztandarowych z całej Polski. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, między innymi : Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Senator RP Stanisław Ożóg, radny Sejmiku Podkarpackiego Karol Ożóg, Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski, Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech, Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, Dyrektor RCKiK w Rzeszowie Ewa Zawilińska.

Prezes Klubu- Jacek Stochmal – podziękował za wsparcie finansowe ze strony różnych darczyńców i instytucji oraz przede wszystkim krwiodawcom.Wydarzenie było okazją do wręczenia medalu: Zasłużony dla HDK „Nadzieja”.

Prezes złożył serdeczne podziękowania za pomoc finasową  na zorganizowanie Jubileuszu: Urzędowi Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Urzędowi Gminy Dynów i Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie, Nadleśnictwu Kańczuga, Nadleśnictwu Dynów, Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Policjantów w Rzeszowie  oraz Piotrowi Hadam i Krystynie i Wiesławowi Gudyce z Harty.

Podziękował również wszystkim honorowym krwiodawcom za to, że odpowiadają na apel, kiedy organizowane są zbiórki krwi oraz wszystkim  koleżankom i kolegom za okazaną pomoc przy organizacji zbiórek oraz na  uroczystości jubileuszowej.

 

Tekst: Ewa Hadam

Zdjęcia:  Zbigniew Lubecki

Partner:


JUBILEUSZ 15-LECIA KLUBU HDK „NADZIEJA” PRZY OSP W HARCIE

W nadchodząca sobotę 19 sierpnia 2023r. w Harcie świętować będą mieć krwiodawcy i członkowie klubu 15-tą rocznicę powstania  Klubu HDK „Nadzieja” przy Ochotniczej Straży w Harcie.
Uroczyste obchody rozpoczną się mszą św. w intencji wszystkich krwiodawców w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa. Po mszy św. uczestnicy uroczystości udadzą się do Remizy OSP gdzie będzie miała dalsza cześć uroczystości. W obchodach jubileuszowych udział wezmą zaproszeni gości, poczty sztandarowe Klubów HDK należących do Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, poczty sztandarowe jednostek OSP z podkarpacia, delegacje klubów HDK i jednostek OSP. Uroczystość jubileuszowa rozpocznie się krótkim przemarszem uczestników na plac apelowy przed Remizą OSP gdzie nastąpi podniesienie flagi państwowej na maszt, przedstawienie krótkiej historii Klubu, wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych krwiodawców, dawców szpiku i członków klubu HDK. Całość obchodów uświetni orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.


XV Akcja „Ratuj życie – żyj bezpiecznie ” współfinansowana z projektu Fundacji PGE

 

W dniu 19 sierpnia 2018 r. przy Remizie OSP Harta odbyła się kolejna XV akcja zbiórki krwi.
Do oddania krwi przystąpiło 56 potencjalnych dawców oddało 45 osób co daje 20,250litrów bezcennego Daru Życia. Do akcji włączyli sie mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz strażacy ochotnicy:
z OSP Zabratówka , OSP Futoma, OSP Dylągówka, OSP Borek Stary, OSP Grzegorzówka, OSP Hyżne, OSP Ulanica, OSP Laskówka i OSP Harta łącznie 42 strażaków z dziewięciu jednostek OSP. Szczególne podziękowania składamy dla wszystkich dawców krwi oraz obsłudze z RCKiK.
Już po raz drugi w tym dniu odbyły się II Podkarpackie Zawody w Ratownictwie z Pierwszej Pomocy Dzieci i Młodzieży w których wzięło udział IX drużyn z jednostek OSP.
Zawody odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych, a były to jednostki:
OSP Futoma jedna drużyna
OSP Harta dwie drużyny
OSP Pogwizdów Stary dwie drużyny
OSP Stobierna dwie drużyny
OSP Nozdrzec jedna drużyna
OSP Hermanowa
Dla wszystkich uczestników został przygotowany test pisemny z 30 pytaniami , a następnie uczestnicy mieli przygotowane 5 scenek rodzajowych takich jak: zadławienie, zderzenie rowerzysty, rana obca w ciele, topielec oraz resuscytacja prze które wszyscy uczestnicy zawodów musieli przejść.
Nad całym przebiegiem i ocenom zawodów czuwał sędzia Leszek Sieńko wraz z zespołem Ratowników Medycznych. Składamy serdeczne podziękowanie dla pozorantów, uczestników, opiekunów oraz zespołu koordynującego za zaangażowanie i udział w zawodach.
Tegoroczna cała akcja była poświecona 100 leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Wykonawcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Specjalistów Robót Wykończeniowych wykonali z glazury wizerunek, postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Również w czasie wykonywania prac glazurniczych odbyła sie loteria dla wykonawców organizowana przez SSRW.
Nie lada było wyzwanie dla budowlańców wykonanie nie łatwego wizerunku Marszałka, ale jak sama nazwa mówi byli to Specjaliści ze SSRW, dla których nie było problemem wykonanie tak pięknie i staranne odnoszący autentyczność wykonanie obrazu Józefa Piłsudskiego. Wśród wszystkich wykonawców, budowlańców była nasza koleżanka Ania Potoczy , która czuwała nad estetyką wykonania. Koledzy wykonawcy , którzy włączyli się w Rocznicę 100 lecie Odzyskania Niepodległości prze Polskę wykonując postać Marszałka Józefa Piłsudskiego byli to:

Anna Potoczny
Jacek Hadław
Paweł Bobeł
Ryszard Potoczny
Adam Szczutek
Marek Surmacz
Grzegorz Wójcik
Sebastian Jaworski
Janusz Wapniewski
Piotr Całka
a dopingował ich vice-prezes SSRW Zenon Wydrzynski.
Składam serdeczne podziękowania za udział w naszych działaniach oraz za pomoc i wsparcie dla SSRW ,Firmy Adiam a dla Firmy Rigips, Greinplast,Ultrament za ufundowanie upominków dla uczestników i materiałów potrzebnych do wykonania wizerunku dla kolegi Wojciecha Kiełbasy składam podziękowanie za wykonanie ramy do wykonania zadania z glazury.
W czasie trwania akcji przedstawiciele z Obrony Terytorialnej z Rzeszowa zaprezentowali swoje umiejętności oraz wyposażenia. Zostały również przygotowane atrakcje dla najmłodszy , firma Figaro przygotowała dla dzieci tańce oraz animacja baniek mydlanych.
Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe Fundacji PGE, Starostwu Powiatowemu , Gminnej Kd/sPiRPA w Dynowie. Przekazane fundusze pozwoliły zakupić dla uczestników nagrody, puchary , medale , upominki, dyplomy oraz poczęstunek.
Szczególne składam podziękowania dla wszystkich tych co włączyli się w organizację XV akcję „Ratuj życie – żyj bezpiecznie” oraz za przygotowanie kulinarne dla uczestników, dawców przez koleżanki
z TKiR Wsi Harta , OSP Harta i Klubu HDK Nadzieja.

https://rzeszow.tvp.pl/38574342/akcja-ratuj-zycie-czyli-jak-bezpiecznie-wypoczywac

https://www.radio.rzeszow.pl/#ajx/audycje/14689/krew-z-harty

X –Lecie Klubu HDK „Nadzieja” 10 czerwca 2018 i akcja „Ratuj życie – żyj bezpiecznie” Projekt współfinansowany przez Fundację PGE

 

W piękny słoneczny dzień 10 czerwca, po raz piętnasty przy remizie OSP Harta została zorganizowana zbiórka krwi pod hasłem „Ratuj życie – żyj bezpiecznie” Zarejestrowało się 61 chętnych do oddania potencjalnych dawców, krew oddało 38-miu dawców dzięki którym udało się zebrać 16,800 ml bezcennego Daru Życia.

10 czerwca był również okazją do świętowania Jubileuszu X-lecia powstania Klubu „Nadzieja” działającego przy OSP Harta. Obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja Biskupa w intencji honorowych dawców krwi, którą celebrowałproboszcz ks. Bogdan Kupczyk. Mszę świętą i całą uroczystość uświetniła orkiestra dęta działająca przy OSP Harcie. Po uroczystej mszy świętej zaproszeni goście, delegacje oraz Poczty Sztandarowe udały się na oficjalne obchody jubileuszu zorganizowane przy remizie OSP Harta. Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku. Meldunek złożył dowódca uroczystości druh. Krzysztof Pilch, który został odebrany przez druha. Jana Kucja Prezesa ZOP ZOSP RP w Rzeszowie.Później przy dźwiękach hymnu państwowego w wykonaniu orkiestry OSP w Harcie podniesiono flagę państwową na maszt. Następnie Prezes Klubu druh Jacek Stochmal przywitał zaproszonych gości, przybyłe delegacje i poczty sztandarowe na uroczystość jubileuszu. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili min. Goście którzy nas zaszczycili nas swoja obecnością byli to miedzy innymi: Stanisław Kruczek – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Marek Sitasz– Wicestarosta Rzeszowski, Radni Powiatu: Rzeszowskiego Jan Sieńko, Krzysztof Kędzierski, Krystyna Sówka – -Wójt Gminy Dynów, Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynów,Beta Skiba – Przewodnicząca Rady Gminy Dynów, Ewa Hadam – Przewodnicząca Rady Miasta Dynów, Maria Pałac – Sołtys Wsi Harta, , Tomasz Ogrodnik – Prezes SHDK RP, Jan Lanku – Prezes Honorowy SHDK RP,mecenas Mariusz Sanocki – przedstawiciel Policyjnego Klubu HDK w Gdyni, asp. szt. Józef Bąk – Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie, st. asp. Krzysztof Filip – Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie, asp. sztab. Leszek Pelc – Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ,,Solidarność” Województwa Podkarpackiego, kpt SG Bartłomiej Galanty – Przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Przemyślu

Z okazji jubileuszu został wykonany medal „Zasłużony Dla HDK Nadzieja”. Medal zaprojektował sierż. sztab. SG Mariusz Hryń, który jest przyznawany przez Radę Klubu HDK Nadzieja, członkom klubu, organizacjom, instytucjom i osobomza szczególne zasługi dla klubu i krwiodawstwa. W trakcie uroczystości medalem uhonorowano: OSP w Harcie, Koło Łowieckie „Sarenka” w Harcie, NSZZP w Rzeszowie, Towarzystwo Kultury i Rozwoju wsi Harta, Klub HDK PCK „Vita” przy BiOSG w Przemyślu, GK ds. PiRPA w Dynowie, dh Artura Szczutka, dh Jacka Stochmala, dh Macieja Pilcha, sierż. sztab. Mariusza Hrynia, Wiesława Walata, Wiktorę Helwin, JanaLankau, Tomasza Ogrodnika, Józefa Jodłowskiego. Ponadto zostały przyznane wyróżniającym sięczłonkom Klubu HDK Nadzieja medale 25-lecia NSZZP w Rzeszowie, Odznaki BiOSG w Przemyślu, Medale okolicznościowe z Okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Odznaki Honorowe od klubu HDK im. Henryka Dunanta przy RSM w Rudzie Śląskiej.
W uroczystości wzięły udział następujące Poczty Sztandarowe:
Poczet Sztandarowy Klubu HDK „Nadzieja”
Poczet Sztandarowy OSP w Harcie
Poczet Sztandarowy Koła Myśliwskiego „Sarenka” w Harcie
Poczet Sztandarowy NSZZP w Rzeszowie
Poczet Sztandarowy OSP Wierzawice
Poczet Sztandarowy OSP Dylągówka
Poczet Sztandarowy NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Przemyślu
Poczet Sztandarowy Klubu HDK im. dr A. Bilika przy ArcelorMittal Poland S.Aw Dąbrowie Górniczej
Poczet Sztandarowy Klubu HDK im. dr Z. Tokarskiego przy Rafinerii Nafty” Jedlicze” S.A. w   Jedliczu
Poczet Sztandarowy Klubu HDK przy WSK „PZL Mielec” w Mielcu
Poczet Sztandarowy Miejskiego Klubu HDK w Nowym Sączu
Poczet Sztandarowy Klubu HDK KWK „Julian” w Piekarach Śląskich
Poczet Sztandarowy Klubu HDK im. Henryka Dunanta przy RSM w Rudzie Śląskiej
Poczet Sztandarowy Klubu HDK „Cenne Krople” w Zbąszyniu

Na zaproszenie swoją obecnością odpowiedzieli Prezesi nast. Klubów:
kpt. SG Dariusz Szlachta – Prezes Klubu HDK PCK „Vita” przy BiOSG w Przemyślu
Jan Lanku– Prezes Klubu HDK „KOLEJARZ” im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
Dorota Michalczak – Prezes Klubu HDK „Cenne Krople” w Zbąszyniu
EugeniuszGunia– Prezes Klubu HDK im. Henryka Dunanta przy RSM w Rudzie Śląskiej
Maciej Chełmicki – Prezes Miejskiego Klubu HDK w Nowym Sączu
Janusz Baraniec – Prezes Klubu HDK im. dr Z. Tokarskiego przy Rafinerii Nafty” Jedlicze” S.A. w   Jedliczu
Adam Okoń – Prezes Klubu HDK im. dr A. Bilika przy ArcelorMittal Poland S.A
Artur Sawicki –Prezes Klubu HDK „Serce Pruszkowa” przy Młodzieżowym Domu Kultury wPruszkowie
Waldemar Anuszewski – Prezes Powiatowo-Miejskiego Klubu HDK w Pruszkowie
Andrzej Bylebył – Prezes Klubu HDK KWK „Julian” w Piekarach Śląskich
Paweł Dworakowski –Prezes Klubu HDK przy KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląski
Tomasz Fojut– Prezes PolicyjnegoKlubu HDK w Stargardzie
Leszek Nowak – Prezes KlubuHDK przy Arcelor Mittal Poland S.A. w Zdzieszowicach

Serdecznie podziękowania składamy dla wszystkich, którzy zaangażowali się w organizacjęjubileuszu 10-lecia klubu. Szczególne podziękowania dla instytucji, firm i osób prywatnych za udzielone wsparcie i pomoc przy organizacji jubileuszu. Za nadzór nad przygotowaniem części kulinarnej serdeczne podziękowania dla Pani Małgorzaty Domin i wszystkim,którzy włączyli się w przygotowania poczęstunku i całego Jubileuszu.Organizatorzy składają serdeczne podziękowania firmie Lisner za nieodpłatne przekazanie produktów, które znalazły się na stołach oraz Kołu Łowieckiemu „Sarenka” w Harcie a szczególne łowczemu Franciszkowi Skrobalakowi za przekazanie wyrobów z dziczyzny na stół szwedzki.

J.Stochmal
M.Pilch

Zdjęcia: W.Balawender

ZBIÓRKA KRWI 23.06.2018 AKCJA „RATUJ ŻYCIE – ŻYJ BEZPIECZNIE”

 

W dniu 23.06.2018 w Rzeszowie na ul. Armii Krajowej przy firmie Greinplast została zorganizowana zbiórka krwi, na której RCKiK w Rzeszowie zebrało 4,5 ml krwi od 10 dawców, a zarejestrowało się 17 potencjalnych dawców.
Organizatorem zbiórki krwi był klub HDK „Nadzieja” przy OSP Harata, Firma Greinplast i Ochotnicza Straż Pożarna w Harcie. Organizatorzy przygotowali zabawy dla dzieci, firma Greinplast zadbała o nagrody dla biorących udział w zabawach oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników akcji.
Szkolna Drużyna Ratownicza pod nadzorem instruktora Pierwszej Pomocy mgr Leszka Sieńko przygotowała między innymi: pokaz udzielania pierwszej pomocy, jak należy prawidłowo użyć defibrator, jak prowadzić RKO czy układanie w pozycji bezpiecznej.
Prezes Klubu HDK „Nadzieja” Jacek Stochmal składa serdeczne podziękowania dla wszystkich dawców krwi którzy podzielili się darem życia jakim jest krew, całej obłudzi , pracownikom oraz RCKiK w Rzeszowi . Szczególne podziękowania dla Prezesa Greinplast Roberta Stefanowskiego za przychylność oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki krwi na terenie firmy Greinplast.

W dniu 31.05.2018r. odbyło się drugie, w ramach projektu Fundacji PGE „Ratuj życie – żyj bezpiecznie”, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Projekt jest współfinansowany przez Fundację PGE.
Podczas kolejnego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy uczestnicy kursu dowiedzieli między innym, w jaki sposób prawidłowo zrobić opatrunek czy zabandażować i usztywnić złamaną kość udową, a także jak bezpiecznie ściągnąć kask poszkodowanemu. W trakcie szkolenia przeprowadzono symulację wypadku zderzenie motorowerzysty z autem osobowym. Warto dodać, że nie zabrakło również powtórzenia podstawowych czynności, nazywanych algorytmem udzielania pierwszej pomocy, których grupa nauczyła się na pierwszych zajęciach.

W dniu 16.05.2018 odbyło się w ramach projektu Fundacji PGE „Ratuj życie – żyj bezpiecznie” pierwsze szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Projekt jest współfinansowany przez Fundację PGE.
Tematem szkolenia było omówienie różnych sytuacji zagrożeń oraz ich konsekwencje, np. w wyniku wypadku. Grupa ponad 15 osób zapoznała się z podstawowymi informacjami z zakresu pierwszej pomocy, dowiedziała do czego służy i jak działa defibrylator, w jaki sposób zachować się w przypadku omdleń, a także została dokładnie przeszkolona odnośnie tego, jak prawidłowo ułożyć nieprzytomną osobę poszkodowaną w tzw. pozycji bezpiecznej, odwrócić z brzucha na plecy w najbezpieczniejszy dla poszkodowanego sposób oraz udrożnić drogi oddechowe.
Prowadzący szkolenie: Leszek Sieńko.

 


 

10 czerwca 2018 r. przy Remizie OSP Harta Zbiórka Krwi IV Akcja „Ratuj życie -żyj bezpiecznie.”
Projek współfinansowany z Fundacji PGE
Zapraszamy i liczymy na wasza obecnośc. Krew jest bezcenna, a zbliza sie okres wakacyjny gdzie zapotrzebowanie na Dar Życia – Krew bedzie więsze.