Rada Prezesów i Rada Główna 

 Harta 11 września 2021 r.

  Nasz klub Honorowych Dawców Krwi „Nadzieja” przy OSP Harta  należy do Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP. Cztery razy w roku, w różnych częściach Polski, odbywa się Rada Prezesów i Rada Główna, na którą przyjeżdżają przedstawiciele klubów z całego kraju.  Już po raz trzeci taka Rada odbyła się w Harcie. Na spotkanie przybyli Prezesi, przedstawiciele  z 26  klubów   z całej Polski między innym z:

             Klub HDK „KOLEJARZ” im. dr Ireny Białówny w Białymstoku

Klub HDK im. dr A. Bilika przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej

Klub HDK przy JSW Koks S.A. w Dąbrowie Górniczej

Klub HDK „Dar Życia” przy OSP w Dobrym Mieście

Klub HDK przy Straży Miejskiej w Gdańsku

Policyjny Klub HDK w Gdyni

Strażacki Klub HDK przy OSP Gogołów

Klub HDK „NADZIEJA” przy OSP w Harcie

Klub HDK im. dr Z. Tokarskiego przy ORLEN POŁUDNIE S.A. Zakład Jedlicze 

Klub HDK przy NSK Bearings Polska S.A. w Kielcach

Klub HDK „OGNISTY RATOWNIK” przy Komendzie Powiatowej PSP w Limanowej

Klub HDK przy WSK „PZL Mielec” w Mielcu

Klub HDK przy MDK w Mikołowie

Klub HDK KWK „Julian” w Piekarach Śląskich

Klub HDK im. „H. Dunant’a” przy Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police w Policach

Klub HDK „Serce Pruszkowa” im. Anny Danuty Sławińskiej w Pruszkowie

Klub HDK „DAR ŻYCIA” przy Grupie Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. w Puławach

Klub HDK przy KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej

Klub HDK przy KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej

Klub HDK im. Henryka Dunanta przy RSM w Rudzie Śląskiej

Policyjny Klub HDK w Stargardzie

Klub HDK „Odlewnik” przy Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. w Śremie

Klub SHDK „Górnik” przy KWB „Adamów” S.A. w Turku

Klub HDK im. dr praw Andrzeja Ferstena przy Centrali PKP S.A. w Warszawie

Klub HDK „Cenne Krople” w Zbąszyniu

Klub HDK przy ArcelorMittal Poland S.A. w Zdzieszowicach

     Swoją obecnością zaszczycili nas również: Stanisław Kruczek -wicemarszałek województwa podkarpackiego, Ewa Hadam -radna Powiatu Rzeszowskiego i wicedyrektor LO w Dynowie, Wojciech Piech-wójt Gminy Dynów, Krzysztof Kędzierski -dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Harcie im. Bohaterów Walk Chłopskich, Łucja Bachurska -przewodnicząca Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie, dh. Ryszard Sieńko -prezes Zarządu Oddziału  Gminnego  OSP RP w Dynowie, Zbigniew Konopka -prezes Fundacji Dunajec w Nowym Targu  i Marcin Kania -wiceprezes  Światowego Związku `Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Krakowie.

       W czasie  spotkania Honorowi Dawcy Krwi wsparli finansowo, w kwocie 1040 zł,  ks. Jerzego Pilusia, który jest proboszczem w Abchazji. Zebrane fundusze pozwolą księdzu przygotować obiady dla biednych ludzi w Suchumi.

    Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w obradach. Szczególne podziękowania należą się: Urszuli Szczutek i Zofii Szczutek za pomoc przy organizacji spotkania, Wacławowi Balawendrowi za reprezentowanie naszego klubu na obradach podczas podejmowania uchwał, Józefowi Sieńko za przygotowanie dokumentacji  i wszystkim tym, którzy wsparli to przedsięwzięcie.

    Składam  również serdeczne podziękowania Panu Wojciechowi Piechowi i  Gminnej Komisji ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe. Zostało ono przeznaczone na poczęstunek dla Honorowych Dawców Krwi. Poczęstunek przygotowała pani Agnieszka Mocha  „Zakręt Smaków”.

 

  

„Ratuj Życie Żyj-Bezpiecznie” 18 Sierpnia przy Remizie Osp Harta

 

>Kliknij tutaj aby obejrzeć wywiad dot. akcji „Ratuj Życie-Żyj Bezpiecznie”<<<

XV Akcja „Ratuj życie – żyj bezpiecznie ” współfinansowana z projektu Fundacji PGE

 

W dniu 19 sierpnia 2018 r. przy Remizie OSP Harta odbyła się kolejna XV akcja zbiórki krwi.
Do oddania krwi przystąpiło 56 potencjalnych dawców oddało 45 osób co daje 20,250litrów bezcennego Daru Życia. Do akcji włączyli sie mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz strażacy ochotnicy:
z OSP Zabratówka , OSP Futoma, OSP Dylągówka, OSP Borek Stary, OSP Grzegorzówka, OSP Hyżne, OSP Ulanica, OSP Laskówka i OSP Harta łącznie 42 strażaków z dziewięciu jednostek OSP. Szczególne podziękowania składamy dla wszystkich dawców krwi oraz obsłudze z RCKiK.
Już po raz drugi w tym dniu odbyły się II Podkarpackie Zawody w Ratownictwie z Pierwszej Pomocy Dzieci i Młodzieży w których wzięło udział IX drużyn z jednostek OSP.
Zawody odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych, a były to jednostki:
OSP Futoma jedna drużyna
OSP Harta dwie drużyny
OSP Pogwizdów Stary dwie drużyny
OSP Stobierna dwie drużyny
OSP Nozdrzec jedna drużyna
OSP Hermanowa
Dla wszystkich uczestników został przygotowany test pisemny z 30 pytaniami , a następnie uczestnicy mieli przygotowane 5 scenek rodzajowych takich jak: zadławienie, zderzenie rowerzysty, rana obca w ciele, topielec oraz resuscytacja prze które wszyscy uczestnicy zawodów musieli przejść.
Nad całym przebiegiem i ocenom zawodów czuwał sędzia Leszek Sieńko wraz z zespołem Ratowników Medycznych. Składamy serdeczne podziękowanie dla pozorantów, uczestników, opiekunów oraz zespołu koordynującego za zaangażowanie i udział w zawodach.
Tegoroczna cała akcja była poświecona 100 leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Wykonawcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Specjalistów Robót Wykończeniowych wykonali z glazury wizerunek, postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Również w czasie wykonywania prac glazurniczych odbyła sie loteria dla wykonawców organizowana przez SSRW.
Nie lada było wyzwanie dla budowlańców wykonanie nie łatwego wizerunku Marszałka, ale jak sama nazwa mówi byli to Specjaliści ze SSRW, dla których nie było problemem wykonanie tak pięknie i staranne odnoszący autentyczność wykonanie obrazu Józefa Piłsudskiego. Wśród wszystkich wykonawców, budowlańców była nasza koleżanka Ania Potoczy , która czuwała nad estetyką wykonania. Koledzy wykonawcy , którzy włączyli się w Rocznicę 100 lecie Odzyskania Niepodległości prze Polskę wykonując postać Marszałka Józefa Piłsudskiego byli to:

Anna Potoczny
Jacek Hadław
Paweł Bobeł
Ryszard Potoczny
Adam Szczutek
Marek Surmacz
Grzegorz Wójcik
Sebastian Jaworski
Janusz Wapniewski
Piotr Całka
a dopingował ich vice-prezes SSRW Zenon Wydrzynski.
Składam serdeczne podziękowania za udział w naszych działaniach oraz za pomoc i wsparcie dla SSRW ,Firmy Adiam a dla Firmy Rigips, Greinplast,Ultrament za ufundowanie upominków dla uczestników i materiałów potrzebnych do wykonania wizerunku dla kolegi Wojciecha Kiełbasy składam podziękowanie za wykonanie ramy do wykonania zadania z glazury.
W czasie trwania akcji przedstawiciele z Obrony Terytorialnej z Rzeszowa zaprezentowali swoje umiejętności oraz wyposażenia. Zostały również przygotowane atrakcje dla najmłodszy , firma Figaro przygotowała dla dzieci tańce oraz animacja baniek mydlanych.
Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe Fundacji PGE, Starostwu Powiatowemu , Gminnej Kd/sPiRPA w Dynowie. Przekazane fundusze pozwoliły zakupić dla uczestników nagrody, puchary , medale , upominki, dyplomy oraz poczęstunek.
Szczególne składam podziękowania dla wszystkich tych co włączyli się w organizację XV akcję „Ratuj życie – żyj bezpiecznie” oraz za przygotowanie kulinarne dla uczestników, dawców przez koleżanki
z TKiR Wsi Harta , OSP Harta i Klubu HDK Nadzieja.

https://rzeszow.tvp.pl/38574342/akcja-ratuj-zycie-czyli-jak-bezpiecznie-wypoczywac

https://www.radio.rzeszow.pl/#ajx/audycje/14689/krew-z-harty

X –Lecie Klubu HDK „Nadzieja” 10 czerwca 2018 i akcja „Ratuj życie – żyj bezpiecznie” Projekt współfinansowany przez Fundację PGE

 

W piękny słoneczny dzień 10 czerwca, po raz piętnasty przy remizie OSP Harta została zorganizowana zbiórka krwi pod hasłem „Ratuj życie – żyj bezpiecznie” Zarejestrowało się 61 chętnych do oddania potencjalnych dawców, krew oddało 38-miu dawców dzięki którym udało się zebrać 16,800 ml bezcennego Daru Życia.

10 czerwca był również okazją do świętowania Jubileuszu X-lecia powstania Klubu „Nadzieja” działającego przy OSP Harta. Obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja Biskupa w intencji honorowych dawców krwi, którą celebrowałproboszcz ks. Bogdan Kupczyk. Mszę świętą i całą uroczystość uświetniła orkiestra dęta działająca przy OSP Harcie. Po uroczystej mszy świętej zaproszeni goście, delegacje oraz Poczty Sztandarowe udały się na oficjalne obchody jubileuszu zorganizowane przy remizie OSP Harta. Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku. Meldunek złożył dowódca uroczystości druh. Krzysztof Pilch, który został odebrany przez druha. Jana Kucja Prezesa ZOP ZOSP RP w Rzeszowie.Później przy dźwiękach hymnu państwowego w wykonaniu orkiestry OSP w Harcie podniesiono flagę państwową na maszt. Następnie Prezes Klubu druh Jacek Stochmal przywitał zaproszonych gości, przybyłe delegacje i poczty sztandarowe na uroczystość jubileuszu. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili min. Goście którzy nas zaszczycili nas swoja obecnością byli to miedzy innymi: Stanisław Kruczek – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Marek Sitasz– Wicestarosta Rzeszowski, Radni Powiatu: Rzeszowskiego Jan Sieńko, Krzysztof Kędzierski, Krystyna Sówka – -Wójt Gminy Dynów, Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynów,Beta Skiba – Przewodnicząca Rady Gminy Dynów, Ewa Hadam – Przewodnicząca Rady Miasta Dynów, Maria Pałac – Sołtys Wsi Harta, , Tomasz Ogrodnik – Prezes SHDK RP, Jan Lanku – Prezes Honorowy SHDK RP,mecenas Mariusz Sanocki – przedstawiciel Policyjnego Klubu HDK w Gdyni, asp. szt. Józef Bąk – Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie, st. asp. Krzysztof Filip – Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie, asp. sztab. Leszek Pelc – Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ,,Solidarność” Województwa Podkarpackiego, kpt SG Bartłomiej Galanty – Przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Przemyślu

Z okazji jubileuszu został wykonany medal „Zasłużony Dla HDK Nadzieja”. Medal zaprojektował sierż. sztab. SG Mariusz Hryń, który jest przyznawany przez Radę Klubu HDK Nadzieja, członkom klubu, organizacjom, instytucjom i osobomza szczególne zasługi dla klubu i krwiodawstwa. W trakcie uroczystości medalem uhonorowano: OSP w Harcie, Koło Łowieckie „Sarenka” w Harcie, NSZZP w Rzeszowie, Towarzystwo Kultury i Rozwoju wsi Harta, Klub HDK PCK „Vita” przy BiOSG w Przemyślu, GK ds. PiRPA w Dynowie, dh Artura Szczutka, dh Jacka Stochmala, dh Macieja Pilcha, sierż. sztab. Mariusza Hrynia, Wiesława Walata, Wiktorę Helwin, JanaLankau, Tomasza Ogrodnika, Józefa Jodłowskiego. Ponadto zostały przyznane wyróżniającym sięczłonkom Klubu HDK Nadzieja medale 25-lecia NSZZP w Rzeszowie, Odznaki BiOSG w Przemyślu, Medale okolicznościowe z Okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Odznaki Honorowe od klubu HDK im. Henryka Dunanta przy RSM w Rudzie Śląskiej.
W uroczystości wzięły udział następujące Poczty Sztandarowe:
Poczet Sztandarowy Klubu HDK „Nadzieja”
Poczet Sztandarowy OSP w Harcie
Poczet Sztandarowy Koła Myśliwskiego „Sarenka” w Harcie
Poczet Sztandarowy NSZZP w Rzeszowie
Poczet Sztandarowy OSP Wierzawice
Poczet Sztandarowy OSP Dylągówka
Poczet Sztandarowy NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Przemyślu
Poczet Sztandarowy Klubu HDK im. dr A. Bilika przy ArcelorMittal Poland S.Aw Dąbrowie Górniczej
Poczet Sztandarowy Klubu HDK im. dr Z. Tokarskiego przy Rafinerii Nafty” Jedlicze” S.A. w   Jedliczu
Poczet Sztandarowy Klubu HDK przy WSK „PZL Mielec” w Mielcu
Poczet Sztandarowy Miejskiego Klubu HDK w Nowym Sączu
Poczet Sztandarowy Klubu HDK KWK „Julian” w Piekarach Śląskich
Poczet Sztandarowy Klubu HDK im. Henryka Dunanta przy RSM w Rudzie Śląskiej
Poczet Sztandarowy Klubu HDK „Cenne Krople” w Zbąszyniu

Na zaproszenie swoją obecnością odpowiedzieli Prezesi nast. Klubów:
kpt. SG Dariusz Szlachta – Prezes Klubu HDK PCK „Vita” przy BiOSG w Przemyślu
Jan Lanku– Prezes Klubu HDK „KOLEJARZ” im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
Dorota Michalczak – Prezes Klubu HDK „Cenne Krople” w Zbąszyniu
EugeniuszGunia– Prezes Klubu HDK im. Henryka Dunanta przy RSM w Rudzie Śląskiej
Maciej Chełmicki – Prezes Miejskiego Klubu HDK w Nowym Sączu
Janusz Baraniec – Prezes Klubu HDK im. dr Z. Tokarskiego przy Rafinerii Nafty” Jedlicze” S.A. w   Jedliczu
Adam Okoń – Prezes Klubu HDK im. dr A. Bilika przy ArcelorMittal Poland S.A
Artur Sawicki –Prezes Klubu HDK „Serce Pruszkowa” przy Młodzieżowym Domu Kultury wPruszkowie
Waldemar Anuszewski – Prezes Powiatowo-Miejskiego Klubu HDK w Pruszkowie
Andrzej Bylebył – Prezes Klubu HDK KWK „Julian” w Piekarach Śląskich
Paweł Dworakowski –Prezes Klubu HDK przy KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląski
Tomasz Fojut– Prezes PolicyjnegoKlubu HDK w Stargardzie
Leszek Nowak – Prezes KlubuHDK przy Arcelor Mittal Poland S.A. w Zdzieszowicach

Serdecznie podziękowania składamy dla wszystkich, którzy zaangażowali się w organizacjęjubileuszu 10-lecia klubu. Szczególne podziękowania dla instytucji, firm i osób prywatnych za udzielone wsparcie i pomoc przy organizacji jubileuszu. Za nadzór nad przygotowaniem części kulinarnej serdeczne podziękowania dla Pani Małgorzaty Domin i wszystkim,którzy włączyli się w przygotowania poczęstunku i całego Jubileuszu.Organizatorzy składają serdeczne podziękowania firmie Lisner za nieodpłatne przekazanie produktów, które znalazły się na stołach oraz Kołu Łowieckiemu „Sarenka” w Harcie a szczególne łowczemu Franciszkowi Skrobalakowi za przekazanie wyrobów z dziczyzny na stół szwedzki.

J.Stochmal
M.Pilch

Zdjęcia: W.Balawender

ZBIÓRKA KRWI 23.06.2018 AKCJA „RATUJ ŻYCIE – ŻYJ BEZPIECZNIE”

 

W dniu 23.06.2018 w Rzeszowie na ul. Armii Krajowej przy firmie Greinplast została zorganizowana zbiórka krwi, na której RCKiK w Rzeszowie zebrało 4,5 ml krwi od 10 dawców, a zarejestrowało się 17 potencjalnych dawców.
Organizatorem zbiórki krwi był klub HDK „Nadzieja” przy OSP Harata, Firma Greinplast i Ochotnicza Straż Pożarna w Harcie. Organizatorzy przygotowali zabawy dla dzieci, firma Greinplast zadbała o nagrody dla biorących udział w zabawach oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników akcji.
Szkolna Drużyna Ratownicza pod nadzorem instruktora Pierwszej Pomocy mgr Leszka Sieńko przygotowała między innymi: pokaz udzielania pierwszej pomocy, jak należy prawidłowo użyć defibrator, jak prowadzić RKO czy układanie w pozycji bezpiecznej.
Prezes Klubu HDK „Nadzieja” Jacek Stochmal składa serdeczne podziękowania dla wszystkich dawców krwi którzy podzielili się darem życia jakim jest krew, całej obłudzi , pracownikom oraz RCKiK w Rzeszowi . Szczególne podziękowania dla Prezesa Greinplast Roberta Stefanowskiego za przychylność oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki krwi na terenie firmy Greinplast.

W dniu 31.05.2018r. odbyło się drugie, w ramach projektu Fundacji PGE „Ratuj życie – żyj bezpiecznie”, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Projekt jest współfinansowany przez Fundację PGE.
Podczas kolejnego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy uczestnicy kursu dowiedzieli między innym, w jaki sposób prawidłowo zrobić opatrunek czy zabandażować i usztywnić złamaną kość udową, a także jak bezpiecznie ściągnąć kask poszkodowanemu. W trakcie szkolenia przeprowadzono symulację wypadku zderzenie motorowerzysty z autem osobowym. Warto dodać, że nie zabrakło również powtórzenia podstawowych czynności, nazywanych algorytmem udzielania pierwszej pomocy, których grupa nauczyła się na pierwszych zajęciach.

W dniu 16.05.2018 odbyło się w ramach projektu Fundacji PGE „Ratuj życie – żyj bezpiecznie” pierwsze szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Projekt jest współfinansowany przez Fundację PGE.
Tematem szkolenia było omówienie różnych sytuacji zagrożeń oraz ich konsekwencje, np. w wyniku wypadku. Grupa ponad 15 osób zapoznała się z podstawowymi informacjami z zakresu pierwszej pomocy, dowiedziała do czego służy i jak działa defibrylator, w jaki sposób zachować się w przypadku omdleń, a także została dokładnie przeszkolona odnośnie tego, jak prawidłowo ułożyć nieprzytomną osobę poszkodowaną w tzw. pozycji bezpiecznej, odwrócić z brzucha na plecy w najbezpieczniejszy dla poszkodowanego sposób oraz udrożnić drogi oddechowe.
Prowadzący szkolenie: Leszek Sieńko.

 


 

10 czerwca 2018 r. przy Remizie OSP Harta Zbiórka Krwi IV Akcja „Ratuj życie -żyj bezpiecznie.”
Projek współfinansowany z Fundacji PGE
Zapraszamy i liczymy na wasza obecnośc. Krew jest bezcenna, a zbliza sie okres wakacyjny gdzie zapotrzebowanie na Dar Życia – Krew bedzie więsze.